odréditi

odréditi
odrédi|ti (što, koga) svrš. prez. òdrēdīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. òdrēđen〉 {{c=0}}1. {{001f}}točno što utvrditi {{/c}}[∼li smo vrijeme i mjesto zločina]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}ustanoviti 2. {{001f}}a. {{001f}}narediti, naložiti {{/c}}[šef je ∼o da otputujemo nas dvojica] {{c=0}}b. {{001f}}odlučiti administrativnim putem, utanačiti papirom {{/c}}[∼ti zakonski] {{c=0}}3. {{001f}}značajno, presudno utjecati na što {{/c}}[∼ti njezinu sudbinu]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • odrediti — odréditi (što, koga) svrš. <prez. òdrēdīm, pril. pr. īvši, prid. trp. òdrēđen> DEFINICIJA 1. točno što utvrditi; ustanoviti [odredili smo vrijeme i mjesto zločina] 2. a. narediti, naložiti [šef je odredio da otputujemo nas dvojica] b.… …   Hrvatski jezični portal

  • odredíti — 1 ím dov., tudi odrédi; odrédil (ȋ í) 1. predpisati, določiti z odredbo: odrediti aretacijo osumljene osebe; odrediti obvezno cepljenje; odrediti preiskavo / odrediti koga na drugo mesto // izraziti zahtevo, da se kaj uresniči, opravi: poveljnik …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • datírati — datíra|ti (što) dv. 〈prez. dàtīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. dàtīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}staviti/stavljati datum na pismo ili dokument 2. {{001f}}odrediti/određivati datum nastanka nekog spisa [pismo je ∼no...] 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • definírati — (što) dv. 〈prez. defìnīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}dati/davati definiciju nekog pojma 2. {{001f}}srediti/sređivati, odrediti/određivati funkciju, odrediti/određivati način na koji će što funkcionirati [∼ plan i …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • konstruírati — (što) dv. 〈prez. konstrùīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. konstrùīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}sastaviti/sastavljati, složiti/slagati, projektirati [∼ brod] 2. {{001f}}izumiti 3. {{001f}}dokučiti, domisliti/domišljati [∼ dokaz… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kotírati — dv. 〈prez. kòtīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što) odrediti/određivati cijenu na burzi (valute, vrijednosnih papira) 2. {{001f}}(∅) a. {{001f}}imati vrijednost na burzi izraženu nekom mjerom b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • namijéniti — (što) svrš. 〈prez. nàmijēnīm, pril. pr. īvši, imp. namijéni, prid. trp. nàmijēnjen〉 1. {{001f}}pripremiti za što, odrediti svrhu čemu [∼ svinju za klanje] 2. {{001f}}(što komu) upraviti kome, odrediti da bude njegovo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pogòditi — (koga, što, se) svrš. 〈prez. pògodīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. pògođen〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}udariti u cilj pri gađanju, bacanju čega i sl. b. {{001f}}pren. snaći, zadesiti [pogodila ga bolest] c. {{001f}}izazivati jaku… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • procijéniti — (koga, što) svrš. 〈prez. pròcijēnīm, pril. pr. īvši, prid. trp. pròcijēnjen〉 1. {{001f}}odrediti vrijednost čemu, utvrditi cijenu [∼ umjetninu] 2. {{001f}}odrediti značenje koga, čega; prosuditi [∼ čovjeka] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stȃnka — stȃnk|a ž 〈D L nci, G mn ī〉 kraći prekid u čemu (poslu, govoru) [dati ∼u; odrediti ∼u odrediti prekid u zasjedanju, konferenciji itd. (u ovlasti onoga koji predsjeda); napraviti ∼u prekinuti (posao itd.)]; pauza …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”