odjeljívati

odjeljívati
odjeljívati (koga, što, se) nesvrš. prez. odjèljujēm (se), pril. sad. odjèljujūći (se), gl. im. -ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}odijeliti{{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • odjeljivati — odjeljívati (koga, što, se) nesvrš. <prez. odjèljujēm (se), pril. sad. odjèljujūći (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA v. odijeliti ETIMOLOGIJA vidi odijeliti …   Hrvatski jezični portal

  • grùšati se — nesvrš. 〈prez. (3. l. jd) ā se, pril. sad. ajūći se, gl. im. ānje〉 odjeljivati se iz tekućine u krutu tvar (bjelančevine u mlijeku i krvi) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rešètati — nesvrš. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što) odjeljivati od trunja propuštanjem kroz rešeto; prosijavati (brašno i sl.) 2. {{001f}}(koga) pren. podrobno i svestrano ispitivati (o ispitu) 3. {{001f}}žarg. zasipati oružanom… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • separírati — (koga, što, se) dv. 〈prez. sepàrīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}odijeliti/odjeljivati, rastaviti, rastati, odvojiti/odvajati; razdvojiti [∼ potencijalne izgrednike; ∼ serum iz krvi] 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šparta — špȃrta ž <G mn ā/ ī> DEFINICIJA reg. crta ETIMOLOGIJA njem. Sparte: odjeljak ≃ tal. spartire: odjeljivati …   Hrvatski jezični portal

  • rešetati — rešètati nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (što) odjeljivati od trunja propuštanjem kroz rešeto; prosijavati (brašno i sl.) 2. (koga) pren. podrobno i svestrano ispitivati (o ispitu) 3. žarg. zasipati oružanom …   Hrvatski jezični portal

  • separirati — separírati (koga, što, se) dv. <prez. sepàrīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. odijeliti/odjeljivati, rastaviti, rastati, odvojiti/odvajati; razdvojiti [separirati potencijalne izgrednike; separirati serum iz …   Hrvatski jezični portal

  • diskriminacija — diskriminácija ž DEFINICIJA postupak kojim se unaprijed ograničuju ili onemogućuju prava građanina, grupa ili naroda [rasna diskriminacija; nacionalna diskriminacija; vjerska diskriminacija]; obespravljivanje ETIMOLOGIJA lat. discriminatio ≃… …   Hrvatski jezični portal

  • ekskorporirati — ekskorporírati dv. <prez. ekskorpòrīrām, pril. sad. ājući, pril. pr. āvši, prid. trp. ekskorpòrīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. odijeliti/odjeljivati od cjeline, (u)činiti da netko ne bude više dio nekog korpusa, tijela i sl. 2.… …   Hrvatski jezični portal

  • grušati — grùšati se nesvrš. <prez. [i] (3. l. jd)[/i] ā se, pril. sad. ajūći se, gl. im. ānje> DEFINICIJA odjeljivati se iz tekućine u krutu tvar (bjelančevine u mlijeku i krvi) …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”