obrazlòžiti

obrazlòžiti
obrazlòžiti (što) svrš. prez. obràzložīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. obràzložen, gl. im. obrazložénje〉 {{c=0}}potkrijepiti razlozima, objasniti razloge čega{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • obrazložiti — obrazlòžiti (što) svrš. <prez. obràzložīm, pril. pr. īvši, prid. trp. obràzložen, gl. im. obrazložénje> DEFINICIJA potkrijepiti razlozima, objasniti razloge čega ETIMOLOGIJA o (b) + v. razložiti …   Hrvatski jezični portal

  • obrazložíti — ím dov., obrazlóžil (ȋ í) 1. z navajanjem podatkov, razčlenjevanjem gradiva narediti kaj razumljivo: vodja dela jim je vse obrazložil; obrazložiti komu svoje težave; obrazložila sta mu, zakaj sta prišla 2. navesti (zadostne) razloge za trditev,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • òprāvdati — (koga, što, se) svrš. 〈prez. òprāvdām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. òprāvdān〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}otkloniti s koga sumnju ili optužbu dokazujući da je ona neosnovana b. {{001f}}navesti razloge za neki postupak, radnju i sl.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • neobrazloživ — neobrazlòživ prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji se ne može obrazložiti, opr. obrazloživ ETIMOLOGIJA ne + v. obrazložiti, obrazloživ …   Hrvatski jezični portal

  • opravdati — òprāvdati (se) svrš. <prez. òprāvdām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. òprāvdān> DEFINICIJA 1. (koga, što) a. otkloniti s koga sumnju ili optužbu dokazujući da je ona neosnovana b. navesti razloge za neki postupak, radnju i sl.… …   Hrvatski jezični portal

  • obrazlagati — obrazlágati (što) nesvrš. <prez. obràzlāžēm, pril. sad. ážūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. obrazložiti ETIMOLOGIJA vidi obrazložiti …   Hrvatski jezični portal

  • Хазарский словарь — Хазарски речник Обложка русского издания мужской версии 2003 года Автор …   Википедия

  • motivírati — (koga, što, se) dv. 〈prez. motìvīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. motìvīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što) iznijeti/iznositi motive, obrazložiti/obrazlagati 2. {{001f}}(koga, što, se) dati/davati poticaj, motiv… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • neobrazlòživ — prid. 〈odr. ī〉 koji se ne može obrazložiti, opr. obrazloživ …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • obrazlágati — (što) nesvrš. 〈prez. obràzlāžēm, pril. sad. ážūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}obrazložiti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”