Ugròfīn

Ugròfīn
Ugròfīn m {{c=0}}({{/c}}Ugròfīnka ž{{c=0}}){{/c}} 〈G Ugrofína, N mn Ugrofíni〉 etn. {{c=0}}1. {{001f}}pripadnik jednog od ugrofinskih naroda 2. {{001f}}{{/c}}mn {{c=0}}naziv za Ugre, Fince, Estonce i Lape{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Ugrofin — Ugròfīn m (Ugròfīnka ž) <G Ugrofína, N mn Ugrofíni> DEFINICIJA etn. 1. pripadnik jednog od ugrofinskih naroda 2. (mn) naziv za Ugre, Fince, Estonce i Lape …   Hrvatski jezični portal

  • ugrofinski — ugròfīnskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na Ugrofine SINTAGMA ugrofinski jezici, usp. uralski jezici, v. uralski ETIMOLOGIJA vidi Ugrofin …   Hrvatski jezični portal

  • ugrofinistika — ugrofinìstika ž <D L ici> DEFINICIJA skup znanosti o ugrofinskim jezicima, književnosti i kulturi; ugrofinologija ETIMOLOGIJA vidi Ugrofin …   Hrvatski jezični portal

  • ugrofinologija — ugrofinològija ž DEFINICIJA v. ugrofinistika ETIMOLOGIJA v. Ugrofin + logija …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”