nȅodgovōran

nȅodgovōran
nȅodgovōr|an prid. odr. -rnī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji ne može svjesno provoditi svoje postupke, koji nije svjestan svojih postupaka, koji je smanjene uračunljivosti, koji nije savjestan {{/c}}[∼an čovjek; ∼na osoba] {{c=0}}2. {{001f}}koji je neodgovorno obavljen {{/c}}[∼an posao]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • odgovoran — ȍdgovōran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA 1. koji savjesno, s odgovornošću obavlja dužnosti [odgovoran otac; odgovoran radnik] 2. <odr.> koji ima dužnost obaviti kakav posao, zadatak i za rezultate toga preuzima odgovornost [odgovorni… …   Hrvatski jezični portal

  • sȕodgovōran — prid. 〈odr. rnī〉 koji s kim drugim dijeli odgovornost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • neodgovoran — nȅodgovōran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA 1. koji nije odgovoran u obavljanju dužnosti [neodgovoran radnik] 2. koji je neodgovorno obavljen [neodgovoran posao] ETIMOLOGIJA ne + v. odgovor, odgovoran …   Hrvatski jezični portal

  • Mario Preskar — Statistics Real name Mario Preskar Rated at Heavyweight Height 6 ft 1 in (1.85 m) Nationality …   Wikipedia

  • dìvljī — dìvlj|ī prid. 〈neodr. dìvalj rij. zast. neob.〉, opr. pitom 1. {{001f}}zool. koji nije pripitomljen [∼i magarac; ∼i konj] 2. {{001f}}bot. agr. (biljka) koja nije cijepljena [∼a kruška] 3. {{001f}}koji je pust [∼i kraj]; nenaseljen 4. {{001f}}a.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȑvav — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji je umrljan krvlju, kojega je oblila krv, koji vidljivo krvari 2. {{001f}}pren. koji je vrlo naporan; težak (o životu, radu itd.) 3. {{001f}}žarg. koji je izvrstan; odličan [∼ film; ∼ štos] ⃞ {{001f}}(biti) ∼ pod… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kòtāč — m 〈G kotáča〉 1. {{001f}}term. naprava u obliku kruga koja se okreće na osovini u centru i omogućuje kretanje, radnju itd. [mlinski ∼], {{c=1}}usp. {{ref}}točak{{/ref}} 2. {{001f}}sport, {{c=1}}v. {{ref}}bicikl{{/ref}} ∆ {{001f}}∼ povijesti,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kòvāč — kòvāč1 m 〈G kováča, V kȍvāču〉 1. {{001f}}onaj koji kovanjem obrađuje željezo 2. {{001f}}klesar figura na stećcima bosanskih krstjana ⃞ {{001f}}svatko je (sam) ∼ svoje sreće posl. svatko je sam odgovoran za životni put kòvāč2 m 〈G kováča〉 zool.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȃmjera — nȃmjer|a ž 1. {{001f}}ono što je tko odlučio učiniti, zamisao koja će se ostvariti radnjom ili činom [∼a je da...; bez ∼e; u ∼i da]; nakana 2. {{001f}}sam takav čin [učinjeno bez ∼e] ⃞ {{001f}}imati ozbiljne ∼e biti odgovoran, ozbiljno željeti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȍdgovōrno — pril. na odgovoran način, s odgovornošću, savjesno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”