nȅnačēt

nȅnačēt
nȅnačēt prid. odr. -ī〉 {{c=0}}koji nije načet; cijel, čitav, netaknut, neupotrebljen, {{/c}}opr. načet

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • načet — nȁčēt prid. <odr. ī> DEFINICIJA zahvaćen čime (bolešću itd., usp. načeti), koji trpi početke pada društvene i političke moći, koji je na početku kompromitiranja ili razvlašćivanja, koji je na početku gubljenja fizičkih i intelektualnih… …   Hrvatski jezični portal

  • načéti — čnèm dov., načél; nam. načét in načèt (ẹ ȅ) 1. odvzeti del od celote: načeti hlebec sira, jabolko / načeti prihranke 2. povzročiti, da postane kaj deloma poškodovano: dleto je načela rja; voda in mraz sta načela zid; pren., ekspr. starost ga je …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • nenačet — nȅnačēt prid. <odr. ī>, opr. načet DEFINICIJA ETIMOLOGIJA ne + v. načeti, načet …   Hrvatski jezični portal

  • nagòrjeti — (∅) svrš. 〈prez. nàgorīm, pril. pr. ēvši, prid. rad. nagòrio〉 djelomično, uglavnom po površini biti oštećen ili načet djelovanjem vatre …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nèdīrnūt — prid. 〈odr. ī〉 u kojem nije narušen početni odnos, koji je u prvobitnom stanju, koji je onakav kakav je izrađen, koji nije načet, koji nitko nije dirao ili jeo [∼a priroda priroda u kojoj nije nimalo narušen prvobitni odnos, djevičanska priroda;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • načeti — nàčēti svrš. <prez. nȁčnēm, pril. pr. ēvši, imp. nàčni, aor. nàčēh, prid. rad. nȁčeo, prid. trp. nȁčēt> DEFINICIJA 1. (što) a. početi trošiti, upotrebljavati [načeti jabuku] b. meton. biti uzrokom da što počne slabiti, npr. o bolesti i… …   Hrvatski jezični portal

  • nagorjeti — nagòrjeti (Ø) svrš. <prez. nàgorīm, pril. pr. ēvši, prid. rad. nagòrio> DEFINICIJA djelomično, uglavnom po površini biti oštećen ili načet djelovanjem vatre ETIMOLOGIJA vidi nagoriti …   Hrvatski jezični portal

  • nedirnut — nèdīrnūt prid. <odr. ī> DEFINICIJA u kojem nije narušen početni odnos, koji je u prvobitnom stanju, koji je onakav kakav je izrađen, koji nije načet, koji nitko nije dirao ili jeo [nedirnuta priroda priroda u kojoj nije nimalo narušen… …   Hrvatski jezični portal

  • eksik — èksik (jèksik) prid. <indekl.> DEFINICIJA reg. koji je nedostatan, nepotpun, manjkav, načet [eksik mjera = nepotpuna mjera] ETIMOLOGIJA tur …   Hrvatski jezični portal

  • erodiran — eròdīran prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji je načet, podlokan erozijom ETIMOLOGIJA vidi erozija …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”