nesùglāsje

nesùglāsje
nesùglāsje sr, {{c=1}}v. {{ref}}nesuglasica (2,3){{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • nesuglasje — nesùglāsje sr DEFINICIJA v. nesuglasica (2,3) ETIMOLOGIJA vidi nesuglasan …   Hrvatski jezični portal

  • nesùglasica — nesùglasic|a ž 1. {{001f}}sukob riječima, razmjena oštrijih riječi [došlo je do ∼e]; spor, razmirica 2. {{001f}}neslaganje u mišljenju [biti u ∼i (s kim)]; nesuglasje 3. {{001f}}pomanjkanje potrebnog sklada u radu, djelovanju ili funkcioniranju… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nesuglasica — nesùglasica ž DEFINICIJA 1. spor riječima, razmjena oštrijih riječi [došlo je do nesuglasice]; spor 2. neslaganje u mišljenju [biti u nesuglasici (s kim)]; nesuglasje 3. pomanjkanje potrebnog sklada u radu, djelovanju ili funkcioniranju [to je u… …   Hrvatski jezični portal

  • diskrepàncija — ž nesklad između pojmova, sudova ili ideja; nesuglasje, proturječje ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • disonànca — (disonàncija) ž 〈G mn ā/ ī〉 1. {{001f}}glazb. nesklad tonova u izvedbi glazbenog djela kao estetski dojam, opr. konsonanca 2. {{001f}}nesklad, neslaganje, nesuglasje [∼ u mišljenjima] ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • divergèncija — ž 1. {{001f}}neslaganje, nesuglasje, razilaženje, odstupanje od čega 2. {{001f}}mat. svojstvo niza ili reda suprotno konvergenciji; niz je divergentan ako nema limes 3. {{001f}}fiz. razilaženje zraka (pravaca) iz neke točke 4. {{001f}}biol. u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • diskrepancija — diskrepàncija ž DEFINICIJA nesklad između pojmova, sudova ili ideja; nesuglasje, proturječje ETIMOLOGIJA lat. discrepantia ≃ discrepare: neskladno zvučati …   Hrvatski jezični portal

  • diskant — dìskant m <G mn nātā> DEFINICIJA 1. glazb. a. pov. jedan od najjednostavnijih i najranijih srednjovjekovnih višeglasnih oblika (dvoglas, rjeđe troglas), sastoji se u suprotstavljanju jedne ili više melodijskih linija temeljnoj melodiji… …   Hrvatski jezični portal

  • disonanca — disonànca (disonàncija) ž <G mn ā/ ī> DEFINICIJA 1. glazb. nesklad tonova u izvedbi glazbenog djela kao estetski dojam, opr. konsonanca 2. nesklad, neslaganje, nesuglasje [disonanca u mišljenjima] ETIMOLOGIJA lat. dissonantia ≃ dissonare:… …   Hrvatski jezični portal

  • divergencija — divergèncija ž DEFINICIJA 1. neslaganje, nesuglasje, razilaženje, odstupanje od čega 2. mat. svojstvo niza ili reda suprotno konvergenciji, niz je divergentan ako nema limes 3. fiz. razilaženje zraka (pravaca) iz neke točke 4. biol. u evoluciji,… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”