naturalìzam

naturalìzam
naturalìzam m 〈G -zma〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}fil. {{c=0}}filozofska koncepcija prema kojoj je priroda osnova i bit svega, jedini pravi realitet i ništa izvan njega ne postoji 2. {{001f}}{{/c}}umj. {{c=0}}pravac u književnosti i umjetnosti u drugoj pol. 19. st., nadovezuje se na realizam kojem je blizak; u promatranje prirode i čovjeka nastoji unijeti rezultate tadašnje ekspanzije nekih znanosti (biologija, psihologija i dr.) i oslanja se na filozofiju i metodu pozitivizma (prioritet empiriji, eksperimentu, pozitivnoj činjenici) 3. {{001f}}{{/c}}teol. {{c=0}}nestalan skupni naziv za stavove i tumačenja života koji se poklapaju s neposrednim svakodnevnim iskustvom, odnosno »naravnošću« 4. {{001f}}{{/c}}razg. {{c=0}}inzistiranje na grubim, ružnim, mučnim osobinama u prikazivanju nekog događaja, stanja, ambijenta
{{/c}}✧ {{001f}}njem. lat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • naturalizam — naturalìzam m <G zma> DEFINICIJA 1. fil. filozofska koncepcija prema kojoj je priroda osnova i bit svega, jedini pravi realitet i ništa izvan njega ne postoji 2. umj. pravac u književnosti i umjetnosti u drugoj pol. 19. st., nadovezuje se… …   Hrvatski jezični portal

  • gòtika — ž 〈D L ici〉 umj. posljednji stil u srednjovjekovnoj europskoj umjetnosti (12–16. st.); nastala i razvila se u Francuskoj kao arhitektonski izraz i sustav građenja (šiljasti lukovi, izduženi svodovi); u slikarstvu pojava vitraja (slikanje na… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • simbolìzam — m 〈G zma, N mn zmi〉 1. {{001f}}umj. a. {{001f}}izražavanje pomoću simbola i prenošenje u simbole osjećaja i apstraktnih pojmova u književnosti i umjetnosti b. {{001f}}pov. pokret u književnosti i likovnoj umjetnosti krajem 19. st. u Francuskoj… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • simbolizam — simbolìzam m <G zma, N mn zmi> DEFINICIJA 1. umj. a. izražavanje pomoću simbola i prenošenje u simbole osjećaja i apstraktnih pojmova u književnosti i umjetnosti b. pokret u književnosti i likovnoj umjetnosti krajem 19. st. u Francuskoj kao …   Hrvatski jezični portal

  • supranaturalizam — supranaturalìzam m <G zma> DEFINICIJA fil. stanovište koji se zasniva na natprirodnom i nadosjetnom; protivan naturalizmu u filozofiji; vjera u nadnaravno, božansko, vrhunaravno ETIMOLOGIJA supra + v. naturalizam …   Hrvatski jezični portal

  • supernaturalizam — supernaturalìzam m <G zma> DEFINICIJA sociol. rel. pridavanje čudotvornih moći prirodnim pojavama i predmetima ETIMOLOGIJA super + v. naturalizam …   Hrvatski jezični portal

  • neonaturalizam — neonaturalìzam m <G zma> DEFINICIJA umjetnički pravac potaknut biologističkim i biheviorističkim idejama, razvijen osobito u SAD u; nastoji što vjernije oslikati i protumačiti čovjeka kao biološko biće ETIMOLOGIJA neo + v. naturalizam …   Hrvatski jezični portal

  • naturalistički — naturalìstičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na naturaliste ETIMOLOGIJA vidi naturalizam …   Hrvatski jezični portal

  • naturalistički — naturalìstički pril. DEFINICIJA 1. kao naturalist, na način naturalista 2. pren. razg. oporo, kruto, bez uljepšavanja, grubo ETIMOLOGIJA vidi naturalizam …   Hrvatski jezični portal

  • naturalist — naturàlist (naturalȉst) m DEFINICIJA stvaralac u duhu naturalizma, onaj koji u proizvodnji tekstova ili umjetničkih djela ima svojstva naturalizma ETIMOLOGIJA vidi naturalizam …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”