mı̏nerālnī

mı̏nerālnī
mı̏nerāln|ī prid. {{c=0}}1. {{001f}}koji sadrži minerale {{/c}}[∼a voda] {{c=0}}2. {{001f}}koji se sastoji od minerala, kojemu su minerali bitan ili važan dio {{/c}}[∼i sastav tla]
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}∼a bogatstva {{c=0}}anorganska prirodna bogatstva kojima raspolaže neka zemlja; {{/c}}∼a gnojiva agr. {{c=0}}mineralne tvari koje sadrže biljna hraniva kojih u tlu nema u dovoljnoj količini; {{/c}}∼a sirovina {{c=0}}industrijska sirovina nastala prirodnim procesom mineralizacije u Zemljinoj kori (ugljen, rude kovina i nemetali, tekuća nafta, zemni plin); {{/c}}∼a voda {{c=0}}1. {{001f}}voda koja sadrži povećan sadržaj otopljenih minerala i plinova, ljekovita je 2. {{001f}}{{/c}}razg. {{c=0}}neke vrste gaziranih bezalkoholnih pića; {{/c}}∼o ulje {{c=0}}uljasta tekućina sastavljena od tekućih ugljikovodika, dobiva se destilacijom katrana, ugljena i sl., služi kao mazivo{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”