Slȁvoserb

Slȁvoserb
Slȁvoserb m {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}pov. {{c=0}}južni Slaveni katoličke i pravoslavne vjere (prema povjesničaru Šafariku u 19. st. koji je ime Serb smatrao jednim od općih imena za Slavene) 2. {{001f}}{{/c}}(slavoserb, prema A. Starčeviću) pov. pol. {{c=0}}čovjek ropske ćudi, slugan (pripadnik bilo kojeg slavenskog naroda koji služi stranim interesima){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”