modulácija

modulácija
modulácija ž {{c=0}}1. {{001f}}a. {{001f}}prilagođivanje, postupak kojim se jedna značajka jedne veličine mijenja u skladu s promjenama druge b. {{001f}}dizanje i spuštanje glasa u govoru 2. {{001f}}{{/c}}fiz. {{c=0}}a. {{001f}}postupak mijenjanja električnog signala b. {{001f}}postupak mijenjanja ili upravljanja svojstvima nosećeg vala koji titra određenom amplitudom (visinom) i frekvencijom (učestalošću) tako da promjene predstavljaju smislenu informaciju c. {{001f}}u radio-prijenosu, proces mijenjanja visokofrekventnog signala (to je noseći signal, ob. pravilan sinusoidalan val točno određene frekvencije) pomoću drugoga niskofrekventnog signala koji sadrži informaciju (noseći signal prenosi informaciju sadržanu u niskofrekventnom signalu) 3. {{001f}}{{/c}}tehn. {{c=0}}u telekomunikacijama, mijenjanje karakteristike nosećeg signala radi odašiljanja poruke 4. {{001f}}{{/c}}glazb. {{c=0}}promjena tonaliteta unutar skladbe{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • modulacija — modulácija ž DEFINICIJA 1. a. prilagođivanje, postupak kojim se jedna značajka jedne veličine mijenja u skladu s promjenama druge b. dizanje i spuštanje glasa u govoru 2. fiz. a. postupak mijenjanja električnog signala b. postupak mijenjanja ili… …   Hrvatski jezični portal

  • modulácija — e ž (á) 1. knjiž. spreminjanje višine, barve glasu in hitrosti v govoru: pomen modulacije za pravilno podajanje besedila / modulacija besed, stavka / njen glas je bil sposoben bogate modulacije; pren. pri tem slikarju so zlasti izrazite barvne… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • demodulacija — demodulácija ž DEFINICIJA fiz. postupak izdvajanja informacije iz moduliranog signala (npr. odvajanje moduliranih titraja od radiovalova nositelja u radioprijemnicima), opr. modulacija ETIMOLOGIJA de + v. modul, modulacija …   Hrvatski jezični portal

  • amplitúden — dna o prid. (ȗ) nanašajoč se na amplitudo: amplitudni kot; amplitudna modulacija modulacija, pri kateri se spreminja amplituda nihanja …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • inflèksija — ž 1. {{001f}}mat. svojstvo krivulje da u nekoj točki prelazi s jedne strane tangente na drugu; prijevoj 2. {{001f}}mijenjanje tona i modulacija glasa (u glumi) ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Kendallov — prid. DEFINICIJA koji pripada Kendallu SINTAGMA Kendallov efekt deformacija primljenih podataka pri fototelegrafskom prijenosu, nastaje pojavom neželjenih modulacija prilikom prijenosa nosećeg signala ETIMOLOGIJA vidi Kendall …   Hrvatski jezični portal

  • kadenca — kadènca ž <G mn ā/ ī> DEFINICIJA 1. fon. modulacija glasa ili zvuka prije pauze; osobito moduliranje, ritmičko mijenjanje glasa pri čitanju, deklamiranje u govoru 2. mjera ili ritam koraka, hoda ili plesa 3. glazb. a. melodijski ili… …   Hrvatski jezični portal

  • FM — DEFINICIJA krat. fiz. jedan od načina radijskog prenošenja zvučnog signala, frekvencijska modulacija [FM radio], opr. AM ETIMOLOGIJA engl. Frequency Modulation …   Hrvatski jezični portal

  • AM — DEFINICIJA krat. 1. jedan od načina radijskog prenošenja zvučnih signala [AM radio] 2. fiz. oblik modulacije pri kojoj se amplituda harmonijskih titraja visoke frekvencije mijenja po zakonu modulacijskog signala, amplitudna modulacija, opr. FM… …   Hrvatski jezični portal

  • infleksija — inflèksija ž DEFINICIJA 1. mat. svojstvo krivulje da u nekoj točki prelazi s jedne strane tangente na drugu; prijevoj 2. mijenjanje tona i modulacija glasa (u glumi) ETIMOLOGIJA lat. inflexio ≃ in 2 + v. fleksibilan, fleksija …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”