lijêvī

lijêvī
lijêv|ī prid. {{c=0}}1. {{001f}}koji se nalazi na strani srca čovjeka {{/c}}[∼a ruka], opr. desni {{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}nesposoban, neugledan, nezanimljiv (o osobi) {{/c}}[∼i stručnjak; ∼o smetalo]
{{c=0}}⃞ {{001f}}(u raznim vezama riječi) {{/c}}∼a ruka {{c=0}}znači da se što obavlja s lakoćom {{/c}}[mogu to i ∼om rukom]{{c=0}}; {{/c}}učiniti (što) ∼om rukom {{c=0}}1. {{001f}}učiniti s lakoćom, bez problema (bez {{/c}}dosl. {{c=0}}značenja lijeve ruke) {{/c}}[on će ariju iz »Šišmiša« otpjevati ∼om rukom] {{c=0}}2. {{001f}}učiniti površno, loše (kao da je rađeno lijevom rukom ono što dešnjak radi desnom) {{/c}}[to je naslikano ∼om rukom] {{c=0}}3. {{001f}}{{/c}}pol. {{c=0}}koji je opredijeljen za stranke ljevice, {{/c}}{{c=1}}usp. {{ref}}ljevica (2a){{/ref}}{{/c}}{{c=0}}; {{/c}}to je da se čovjek prekriži (prekrsti) ∼om (rukom) {{c=0}}u čudu sam, beskrajno se čudim, ovo je pravo čudo {{/c}}[takvu ženu ostaviti – to je da se čovjek prekrsti ∼om rukom]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • lijevi — lijȇvī prid. DEFINICIJA 1. koji se nalazi na strani srca čovjeka [lijeva ruka], opr. desni 2. pren. nesposoban, neugledan, nezanimljiv (o osobi) [lijevi stručnjak; lijevo smetalo] FRAZEOLOGIJA (u raznim vezama riječi) lijeva ruka znači da se što… …   Hrvatski jezični portal

  • crn — cȓn prid. <odr. ī, komp. cȑnjī> DEFINICIJA 1. koji je najtamnije boje [crn kao ugljen], opr. bijel 2. koji je potpuno taman zbog nedostatka izvora svjetlosti [crna noć] 3. koji ima tamnu ili osunčanu put 4. koji je neke tamnije boje u… …   Hrvatski jezični portal

  • Pokupsko — Pays  Croatie Comitat Zagreb Population (municipalité) 2 492 hab. (2001) …   Wikipédia en Français

  • D36 road (Croatia) — D36 state road Route information Length: 107.8 km (67.0 mi) Major junctions …   Wikipedia

  • Pokupsko — Pokupsko …   Deutsch Wikipedia

  • hȁlf — m 〈N mn ovi, G ōvā〉 sport pretežno obrambeni igrač u nekim momčadskim sportskim igrama loptom (nogomet, hokej i sl.) zadužen da sprečava protivničke napadače u izvođenju napada i da se uključuje u ofenzivne akcije vlastite momčadi; pomagač… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ultralijev — ȕltralijēv prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. koji je krajnje lijevi 2. pol. razg. koji određuje političku poziciju ultraljevičara ETIMOLOGIJA ultra + v. lijevi …   Hrvatski jezični portal

  • half — hȁlf m <N mn ovi, G ōvā> DEFINICIJA sport zast. pretežno obrambeni igrač u nekim momčadskim igrama loptom (nogomet, hokej i sl.) zadužen da sprečava protivničke napadače u izvođenju napada i da se uključuje u ofenzivne akcije vlastite… …   Hrvatski jezični portal

  • jama — jȁma ž <G mn jȃmā> DEFINICIJA 1. veće udubljenje strmih strana u zemlji 2. geol. duboka šupljina u kraškom tlu 3. rud. okno u rudniku FRAZEOLOGIJA kopati jamu (kome ili pod kim) pripremati kome propast (posl. tko pod drugim jamu kopa, sam u …   Hrvatski jezični portal

  • jarak — járak m <G rka, N mn rci, G jȃrākā> DEFINICIJA otvoreni kanal za odvođenje vode; prokop ONOMASTIKA top. naselja: Járek Bìsaškī (Novi Marof, 201 stan.), Járek Hàbekov (Zlatar, 188 stan.), Miháljekov Járek (Krapina, 469 stan.), Slívonja Járek …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”