kàpljevina

kàpljevina
kàpljevina ž {{c=0}}1. {{001f}}a. {{001f}}{{/c}}arh. {{c=0}}tekućina b. {{001f}}{{/c}}term. {{c=0}}tvar u agregatnom stanju u kojemu su atomi ili molekule na stalnim razmacima, ali nemaju stalne međusobne položaje 2. {{001f}}tekućina koja kao otopina posebnog sastava proizvodi učinak time što kaplje (u špilji) 3. {{001f}}tekućina koja kaplje (s pečenja na roštilju ili sl.){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • kapljevina — kàpljevina ž DEFINICIJA 1. a. arh. tekućina b. term. tvar u agregatnom stanju u kojemu su atomi ili molekule na stalnim razmacima, ali nemaju stalne međusobne položaje 2. tekućina koja kao otopina posebnog sastava proizvodi učinak time što kaplje …   Hrvatski jezični portal

  • kapljevína — e ž (í) knjiž. kar se nakaplja: v posodi se zbira kapljevina ◊ fiz. snov, ki nima sama svoje oblike, ima pa gladino …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • strújānje — sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}strujati{{/ref}} 2. {{001f}}fiz. gibanje čestica kapljevina i plinova [vrtložno ∼; slojevito ∼] 3. {{001f}}premještanje čestica ili svojstava [∼ elektriciteta; toplinsko ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • trôjnī — trôjn|ī prid. koji čine, izvode, ostvaruju tri (strane, osobe) [∼i sporazum] ∆ {{001f}}∼a točka točka u kojoj vrijednost tlaka i temperature neke tvari ravnotežno postoji u sva tri oblika (kapljevina, plin i kruta tvar); ∼i pakt (sporazum) pol. 1 …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ùkapljen — prid. 〈odr. ī〉 koji je doveden u tekuće agregatno stanje [∼i naftni plin], {{c=1}}usp. {{ref}}kapljevina (2){{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • strujanje — strújānje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. strujiti (strujati) 2. fiz. gibanje čestica kapljevina i plinova [vrtložno strujanje; slojevito strujanje] 3. premještanje čestica ili svojstava [strujanje elektriciteta; toplinsko strujanje]… …   Hrvatski jezični portal

  • trojni — trȏjnī prid. DEFINICIJA koji čine, izvode, ostvaruju tri (strane, osobe) [trojni sporazum] SINTAGMA trojna točka točka u kojoj vrijednost tlaka i temperature neke tvari ravnotežno postoji u sva tri oblika (kapljevina, plin i kruta tvar); trojni… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”