kvȁrt

kvȁrt
kvȁrt m 〈N mn kvàrtovi〉 reg. {{c=0}}1. {{001f}}a. {{001f}}{{/c}}razg. {{c=0}}dio grada; četvrt {{/c}}[»Stanovahu na kraju grada u prljavome ∼u roblja.« D. Cesarić] {{c=0}}b. {{001f}}policijska uprava u gradskoj četvrti 2. {{001f}}{{/c}}bibl. {{c=0}}format knjige 30–35 cm 3. {{001f}}{{/c}}tisk. {{c=0}}četvrtina arka (četiri lista) {{/c}}[∼ format]
✧ {{001f}}njem.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • kva — kvà interj., kvã 1. cha, ka (juoko garsas): Kvà kvà kvà seni jauni visose kertėse KlvrŽ. Tiktai kvã kvã nusikvatojo nusikvatojo Sb. Visi kva kvã kva kva su balsu KlvrŽ. Jis kvà kvà nusijuokė iš manęs Pc. Kvã kvã kvã kad nuskvatojo!… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kVA — 〈Zeichen für〉 Kilovoltampere * * * kVA = Kilovoltampere. * * * kVA,   Einheitenzeichen für Kilovoltampere (Voltampere). * * * kVA = Kilovoltampere …   Universal-Lexikon

  • kva — kvà išt. Var̃lės kvàksi kvà kvà kvà po lietaũs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kvȁka — kvȁk|a ž 〈D L i, G mn kvȃkā〉 1. {{001f}}ručica na vratima uz bravu, kojom se na pritisak vrata otvaraju 2. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}kuka{{/ref}} 3. {{001f}}〈samo mn〉 ružan rukopis 4. {{001f}}razg. presudna pojedinost u zakonu, propisu, ugovoru… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kvȁnt — m fiz. najmanja količina energije koju neki sustav može dobiti ili izgubiti; prema kvantnoj teoriji, energija se mijenja u kvantima, a ne neprekidno ✧ {{001f}}nlat. ← lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kvȁrc — m min. sastojak većine stijena Zemljine kore; silicij dioksid; kremen ∆ {{001f}}∼ lampa živina svjetiljka, svjetiljka na »živino svjetlo«; važna u medicinskoj terapiji ✧ {{001f}}njem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kVA — simb. TS elettr. chilovoltampere …   Dizionario italiano

  • kVA — 〈Abk. für〉 Kilovoltampere …   Lexikalische Deutsches Wörterbuch

  • kVA — Kilovoltampere …   Die deutsche Rechtschreibung

  • kvá — [tudi ku̯a] medm. (ȃ) posnema glas race, žabe: kva, kva, kva, se oglašajo preplašene race …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”