kȑnjāk

kȑnjāk
kȑnjāk m 〈N mn -āci〉, {{c=1}}v. {{ref}}krnjadak{{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • cr̀njāk — m 〈G crnjáka, N mn crnjáci〉 1. {{001f}}razg. crno vino (prema bijelome) 2. {{001f}}(+ potenc.) žarg. a. {{001f}}ono što je crno, onaj koji je crn b. {{001f}}crni vic, onaj koji pored humoralnog sadrži i notu morbidnog, perverznog …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dȅnjak — m 〈G njka, N mn njci/ njkovi〉 reg. 1. {{001f}}roba upakirana u balu 2. {{001f}}svežanj, zavežljaj, paket ✧ {{001f}}tur. ← perz …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȍnjāk — m 〈N mn āci〉 1. {{001f}}zaštićeno ime proizvoda žestokog pića, destilata vina 2. {{001f}}razg. svaki takav proizvod bez obzira na geografsko porijeklo, marku ili ime; vinjak ✧ {{001f}}fr …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • srebr̀njāk — (srebrènjāk) m 〈G srebrnjáka, N mn srebrnjáci〉 pojedinačan komad novca u srebru ⃞ {{001f}}(prodati se) za trideset ∼a bibl. počiniti izdaju, nečasno djelo radi izravne materijalne koristi …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sr̀njāk — m 〈G srnjáka, N mn áci, G srnjákā〉 mužjak srne, srndać …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • str̀njāk — m 〈G strnjáka, N mn strnjáci〉, {{c=1}}v. {{ref}}strnište{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tr̀njāk — m 〈G trnjáka, N mn trnjáci〉 mjesto gdje je mnogo trnja, gdje se valja provlačiti kroz trnje, prostor gdje raste trnje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vjȅnjāk — m 〈N mn āci〉 sjenica (2), odrina …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vı̏njāk — m 〈N mn āci〉 1. {{001f}}vinski destilat, rakija od vina; konjak 2. {{001f}}reg. vinjaga 3. {{001f}}reg. oruđe za rezanje loze …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • čȕnjak — m 〈G čȕnjka, N mn čȕnjci/čùnjkovi, G čùnjākā〉 lokal., {{c=1}}v. {{ref}}čȗnak{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”