klȍptati

klȍptati
klȍptati (∅) nesvrš. prez. klȍpćēm, pril. sad. klȍpćūći, gl. im. -ānje〉 {{c=0}}javljati se kao isprekidan zvuk koji nastaje udaranjem tvrdog predmeta o tvrd predmet, ob. drva o drvo ili željeza o kamen{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”