jèbēći

jèbēći
jèbēć|i pril., {{c=1}}v. {{ref}}jebati{{/ref}}, {{/c}}{{c=0}}ob. {{001f}}u:
⃞ {{001f}}{{/c}}od ∼eg nema volećeg (od ∼e nema voleće) posl. {{c=0}}odlučujući se između ljubavi prema ocu (majci) ili prema mužu (ženi) svatko se odlučuje za muža (ženu){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • jebeći — jèbēći prid. DEFINICIJA koji jebe, ob. u: FRAZEOLOGIJA od jebećeg nema volećeg (od jebeće nema voleće) posl. odlučujući se između ljubavi prema ocu (majci) ili prema mužu (ženi) svatko se odlučuje za muža (ženu) ETIMOLOGIJA vidi jebati …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”