istrážiti

istrážiti
istrážiti svrš. prez. ìstrāžīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. ìstrāžen〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(što) {{c=0}}a. {{001f}}primjenom određene metode uočiti, izmjeriti, popisati itd. svojstva čega {{/c}}[∼ svojstva štetnih plinova] {{c=0}}b. {{001f}}putovanjem, stručnom ekskurzijom, ekspedicijom i sl. prikupiti željene podatke o nekom kraju {{/c}}[∼ Plitvička jezera] {{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}(koga, što) (+ srp.) {{c=0}}istrijebiti narod ili ljude druge vjere, provesti istragu, {{/c}}{{c=1}}usp. {{ref}}istraga (2){{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • istražiti — istrážiti svrš. <prez. ìstrāžīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ìstrāžen> DEFINICIJA 1. (što) a. primjenom određene metode uočiti, izmjeriti, popisati itd. svojstva čega [istražiti svojstva štetnih plinova] b. putovanjem, stručnom ekskurzijom,… …   Hrvatski jezični portal

  • neistražen — neìstrāžen prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji nije podvrgnut istraživanju, koji tek treba istražiti; nepoznat, neproučen, opr. istražen, v. istražiti ETIMOLOGIJA ne + v. istražiti …   Hrvatski jezični portal

  • ìzvidjeti — (što) svrš. 〈prez. ìzvidīm, pril. pr. ēvši, prid. trp. ìzviđen〉 1. {{001f}}istražiti, ispitati, proučiti 2. {{001f}}vojn. istražiti namjere neprijatelja i njegove položaje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • òpipati — (što, koga, se) svrš. 〈prez. òpipām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. òpipān〉 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}pipati{{/ref}} 2. {{001f}}saznati osjetilom dodira, saznati dodirom, zaključiti po dodiru ∆ {{001f}}∼ bilo (puls) 1. {{001f}}dodirom… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • opipati — òpipati (što, koga, se) svrš. <prez. òpipām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. òpipān> DEFINICIJA 1. v. pipati 2. saznati osjetilom dodira, saznati dodirom, zaključiti po dodiru SINTAGMA opipati bilo (puls) 1. dodirom bila istražiti rad… …   Hrvatski jezični portal

  • eksplorirati — eksplorírati (što) dv. <prez. eksplòrīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. istražiti/tragati za novim činjenicama i metodama rada i proučiti/proučavati radi stjecanja novih saznanja i iskustava;… …   Hrvatski jezični portal

  • izvidjeti — ìzvidjeti (što) svrš. <prez. ìzvidīm, pril. pr. ēvši, prid. trp. ìzviđen> DEFINICIJA 1. istražiti, ispitati, proučiti 2. vojn. istražiti namjere neprijatelja i njegove položaje ETIMOLOGIJA iz + v. vid, vidjeti …   Hrvatski jezični portal

  • istraživost — istràživōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA svojstvo onoga što se može istražiti, mogućnost da se spozna ili upozna istraživanjem, opr. neistraživost ETIMOLOGIJA vidi istražiti …   Hrvatski jezični portal

  • farmacèutski — pril. kao farmaceut, na način farmaceuta [istražiti ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ispítati — (koga, što) svrš. 〈prez. ìspītām, pril. pr. āvši, prid. trp. ìspītān〉 1. {{001f}}podvrgnuti ispitu, provjeri znanja ili sposobnosti 2. {{001f}}pitanjima doznati od koga što, postaviti komu za to sva potrebna pitanja [∼ unakrsno] 3. {{001f}}a.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”