intèncija

intèncija
intèncij|a ž {{c=0}}1. {{001f}}namjera, nakana, naum, smjeranje, htijenje {{/c}}[imati ∼u] {{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}teol. {{c=0}}u moralnoj teologiji vlastita odluka o provođenju ćudorednog čina (činiti dobro i sl.)
{{/c}}✧ {{001f}}lat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • intencija — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Bendras sąmonės kryptingumas kurio nors objekto ar jo elgesio atžvilgiu. Intencija išreiškia teigiamą, neigiamą, abejingą individo nusiteikimą savo ar kitų sąmonės objektų arba aplinkos tikrovės atžvilgiu.… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • intencija — inteñcija dkt. Jei di̇̀rbame, turėdami gẽrą inteñciją, tadà net mažiáusieji darbai̇̃ yrà pagirtini̇̀ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • intencija — intèncija ž DEFINICIJA 1. namjera, nakana, naum, smjeranje, htijenje [imati intenciju] 2. teol. u moralnoj teologiji vlastita odluka o provođenju ćudorednog čina (činiti dobro i sl.) ETIMOLOGIJA lat. intentio ≃ intendere: težiti nekamo …   Hrvatski jezični portal

  • inténcija — e ž (ẹ) knjiž. težnja, nagnjenje, usmerjenost: razumeti umetnikove intencije; ustvarjalne intencije; intencije mlade generacije; v delu se jasno kažejo avtorjeve intencije, da bi objektivno prikazal osrednji lik / narediti kaj iz lastnih… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • intencija — inteñcija sf. (1) NdŽ, DŽ; M tikslas, siekimas, sumetimas, užsimojimas: Ant tos pačios intencijos S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • superintencionalan — superìntencionālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA pravn. koji je preko umišljaja ETIMOLOGIJA super + v. intencija …   Hrvatski jezični portal

  • misni — mȉsnī prid. DEFINICIJA koji ide uz misu, koji je svojstven misi [misno ruho; misno vino; misno posuđe] SINTAGMA misna nakana kršć. molitvena intencija kada misa nije namijenjena isključivo za zajednicu, nego za druge, specifične potrebe; misni… …   Hrvatski jezični portal

  • garaz — gàraz m DEFINICIJA 1. namjera, cilj, želja 2. pakost, zloba, mržnja ONOMASTIKA pr.: Garàzlīć ETIMOLOGIJA tur. ← arap. ġaraḍ: namjera, intencija …   Hrvatski jezični portal

  • galas — 1 gãlas sm. (4) 1. vieta, kur baigiasi koks ilgesnis daiktas; daikto kraštinė dalis (pradžia, pabaiga): Upė turi du galu – pradžią ir pabaigą J.Jabl. Traškėdamas balanos galas dega T.Tilv. Virvės gãlas atsivijo Rg. Atsimezgė botago gãlas Rm.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nekas — 1 ×nẽkas (plg. l. nieco, rus. нeктo, нeчтo) pron. indef. 1. KlG82, KlC109, R, N kas nors, kažkas: Nẽkas ingriuvo (įkrito) akin Zt. Bei mėsa, kurią nekas nečystas dasilytės, netur valgyta būti BB3Moz17,19. Yra daiktas reikalingas, idant ir apie… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”