institúcija

institúcija
institúcija ž {{c=0}}1. {{001f}}ustanova, zavod, udruženje, organizacija {{/c}}[državna ∼; zdravstvena ∼; sportska ∼; zabavna ∼] {{c=0}}2. {{001f}}a. {{001f}}značajan, temeljan dio života ili propis neke zajednice; uredba, zakon, status {{/c}}[∼ braka; ∼ slobodnih izbora; ∼ privatnosti] {{c=0}}b. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}onaj koji je velike važnosti, ugleda i utjecaja {{/c}}[Krleža je bio ∼ u hrvatskoj kulturi] {{c=0}}3. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}dugotrajno ustaljeni običaj {{/c}}[∼ obiteljske večere; ∼ proslave mature] {{c=0}}4. {{001f}}čin imenovanja, postavljanja {{/c}}[∼ prestolonasljednika]
✧ {{001f}}lat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • institucija — institúcija ž DEFINICIJA 1. ustanova, zavod, udruženje, organizacija [državna institucija; zdravstvena institucija; sportska institucija; zabavna institucija] 2. a. značajan, temeljan dio života ili propis neke zajednice [institucija braka;… …   Hrvatski jezični portal

  • institucija — institùcija dkt. Naujà institùcija …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • institucija — statusas T sritis Politika apibrėžtis Formalios ir neformalios politinės taisyklės, tradicijos, normos bei simboliai ir viešosios politikos priemonės bei procedūros. Siaurąja prasme apima tik formalias rašytines taisykles. Kartais prilyginama… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • institucija — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Viešoji arba privati organizacija, įkurta tam tikriems visuomenės poreikiams tenkinti. atitikmenys: angl. institution pranc. institution, f …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • institucija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Visuomeninės tvarkos forma, žmonių tarpusavio santykių arba santykių su daiktinėmis ir idealiomis būtybėmis tvarkymas tam tikromis teisinėmis taisyklėmis. kilmė lot. institutio – pamokymas… …   Sporto terminų žodynas

  • institúcija — tudi inštitúcija e ž (ú) navadno s prilastkom 1. javna, organizirana skupnost ljudi za opravljanje kake dejavnosti; ustanova: upravljati, voditi institucijo; gospodarske, izobraževalne, kulturne, vzgojne, znanstvene institucije; institucije… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • inštitucija — ipd. gl. institucija ipd …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • institucija — institùcija sf. (1) DŽ visuomeninė įstaiga: Viduramžių institucijų likučiai ... sudaro didžiules kliūtis smulkių kapitalų įdėjimui į gamybą rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kitos valstybės narės priežiūros institucija — statusas Aprobuotas sritis kolektyvinio investavimo subjektų veikla apibrėžtis 1. Kompetentinga kitos valstybės narės institucija, atliekanti šiame įstatyme nustatytoms priežiūros institucijos funkcijoms analogiškas valdymo įmonių ir kolektyvinio …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • trečiosios valstybės priežiūros institucija — statusas Aprobuotas sritis kolektyvinio investavimo subjektų veikla apibrėžtis Kompetentinga trečiosios valstybės institucija, atliekanti Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”