Levijàtan

Levijàtan
Levijàtan m {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}bibl. {{c=0}}mitološka vodena neman, zvijer-zloduh, čovjekov neprijatelj 2. {{001f}}naslov djela Th. Hobbesa, označava personificiranu državu apsolutne vlasti koja »proždire svoje građane« kako bi se održao red i mir 3. {{001f}}{{/c}}(levijatan) pren. {{c=0}}nešto sablasno
{{/c}}✧ {{001f}}hebr.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Levijatan — Levijàtan m DEFINICIJA 1. bibl. mitološka vodena neman, zvijer zloduh, čovjekov neprijatelj 2. naslov djela Th. Hobbesa, označava personificiranu državu apsolutne vlasti koja »proždire svoje građane« kako bi se održao red i mir 3. (levijatan)… …   Hrvatski jezični portal

  • Hobbes — (izg. hȍbz), Thomas (1588 1679) DEFINICIJA engleski filozof i politički teoretičar; knjigom Levijatan (1651) dao prvu teoriju građanske države koja sprečava »prirodno stanje ratovanja sviju protiv svih« i jamči individualnu sigurnost građanina na …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”