gı̏zdavo

gı̏zdavo
gı̏zdavo pril. {{c=0}}na gizdav način, gordo u kićenosti i dotjeranosti; kitnjasto, kićeno{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • vežti — vèžti, vẽža, vẽžė 1. tr. SD1194,196, SD399, H, H176, R, R151, MŽ, MŽ200, Sut, KBII162, K, D.Pošk, M, LL278, L, Rtr, ŠT66, BŽ61, FrnW, KŽ, LKT100(Užv), Žlb, End, Rsn, Klp, Žeml, Šl, Gsč, Škn, Skrb, Sdb, Pc, Pn, Jdp, Km, Lel, Aps, Dbg,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ūžti — ū̃žti, ia, ė KBII154, K, Š, Rtr, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ, DūnŽ; SD136,179, SD366, H164, R, R83,407, MŽ, MŽ109, I, Sut, N, M, L, ŠT262 1. intr. skleisti pratisą žemą garsą; ošti, šniokšti, šlamėti (apie vėją, vandenis, mišką): Vėjas ūžia R300, MŽ402.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvežti — atvèžti, àtveža (atàveža r.), àtvežė (atàvežė r.) tr. 1. SD1151, SD309, R, R200,209, MŽ, MŽ266, Sut, N, K, J, M, L, LL199, Š, Rtr, ŠT288, BŽ44,425, DŽ, KŽ, Plng, Nv, Šd, Krkn, Dj, Dgp, Aps, Pst, JnšM, Vdn, Bgs, Ssk, Rmš, Rdš, Pls,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvežti — nuvèžti, nùveža, nùvežė tr. 1. SD1109, SD443, R, MŽ, Sut, N, K, Š, LL123,316, Rtr, BŽ117,329,573, OG371, KŽ, Sk, Skrb, Antr, Pls, LKKIX200(Dv), Btrm, Dg, LKT207 (Graž) vežant nugabenti: Nùvežė in Seinus, dav[ė] vaistų, ir sulaikė kosulį Sn.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parvežti — parvèžti, par̃veža, par̃vežė tr. 1. SD218, K, M, L, Š, Rtr, KŽ, Plng, Slnt, Lkv, Vg, Nj, JnšM, Krok, Jrb vežant pargabenti namo ar į kieno namus: Važiuosim parvèžt, ką aš esu surinkęs NdŽ. Jis daug išplėšų par̃vežė namoniuo iš svečių kraštų J.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavožti — pavožti, pavõžti, ia (pàvožia), pàvožė 1. tr. R, MŽ, N, K, KŽ uždengti dangčiu, uždėti ant viršaus: Uždengti, apdengti, pavožti, apglobti Q70. Ten lesalo yr pavožtà, patrupink Rdn. Rudas visas [vyras], kap voverė kad būtų an galvos pavožtà… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • privežti — privèžti, prìveža, prìvežė tr. 1. S.Dauk, M, Š, Rtr, LL101, NdŽ, DŽ1, Skrb, On, Slk pakankamai, užtektinai, daug atvežti: Privežk molio, akmenų (kūlių) J. Medžiagos, sienojų prìvežam Btrm. Akmenų privèžt ir fundamentas reikia padėt Nmč.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suvežti — suvèžti, sùveža, sùvežė tr. 1. Q648, 654, SD462, Sut, D.Pošk, N, K, J, M, LL 329,330, Š, DŽ, NdŽ, KŽ, LzŽ, Lc, Jdp atgabenti vežant į vieną vietą: Kluonuosna suvešime javus J. Pakelia, sùveža kluonan, mina tuos linus Grv. Rugius nupjauna,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užveržti — užver̃žti, ia (ùžveržia), ùžveržė KŽ 1. tr. NdŽ tempiant, traukiant tvirtai sujungti, susieti, užrišti, užmegzti (ppr. ką apjuostą, apvyniotą): Tuoj čigonas [puolė] ant ją ir jos pačios skarytę užùveržė Alz. Du mazgu ùžveržiau, o vis tiek… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvožti — tr., apvõžti, ia (àpvožia), àpvožė 1. H, H159, N, Š, BŽ267, LVI135, NdŽ, KŽ, DŽ1, Vgr, Dj, Sug apdengti (dangčiu, dubeniu), uždengti: Apdengiu, apvožiu SD187, SD224. Apvožiu, užvožiu R68, MŽ90. Puodą dangčiu apvožti K. Supjaustai [ajerų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”