gr̀mjeti

gr̀mjeti
gr̀mjeti (∅) nesvrš. prez. gr̀mīm, pril. sad. -mēći, gl. im. -mljēnje〉 {{c=0}}1. {{001f}}proizvoditi snažan prasak; tutnjiti (kao gromovi, kao topovi); grmiti 2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}govoriti ili pisati o čemu s mnogo protesta, grdnje, ljutnje, dijeljenja pouka i sl. {{/c}}[∼ na sva usta]
{{c=0}}⃞ {{001f}}{{/c}}gdje si bio kad je grmjelo {{c=0}}lako je govoriti sada kad su minule poteškoće, morao si prije govoriti ili se iskazati{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • pregr̀mjeti — (što) svrš. 〈prez. prègrmīm, pril. pr. ēvši, imp. pregr̀mi, prid. rad. pregr̀mio/pregr̀mjela ž〉 1. {{001f}}otrpjeti teškoće, nevolje, pretrpjeti, preživjeti što teško [∼ gubitak] 2. {{001f}}rij. konstr. neob. ekspr. prijeći (preko čega) grmeći …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zagr̀mjeti — (∅) svrš. 〈prez. zàgrmīm, pril. pr. ēvši, prid. rad. zagr̀mio/zagr̀mjela ž〉 1. {{001f}}početi grmjeti; zatutnjiti, prolomiti se (o gromu, topu, pušci) 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}glasno povikati b. {{001f}}glasno, gromko zapjevati c.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mietitore — /mjeti tore/ s.m. [der. di mietere ] (f. trice ). (mest., agr.) [contadino o operaio agricolo che compie l operazione della mietitura] ▶◀ falciatore, (non com.) segatore …   Enciclopedia Italiana

  • pregrmjeti — pregr̀mjeti (što) svrš. <prez. prègrmīm, pril. pr. ēvši, imp. pregr̀mi, prid. rad. pregr̀mio/pregr̀mjela ž> DEFINICIJA 1. otrpjeti teškoće, nevolje, pretrpjeti, preživjeti što teško [pregrmjeti gubitak] 2. rij. konstr. neob. ekspr. prijeći… …   Hrvatski jezični portal

  • zagrmjeti — zagr̀mjeti (Ø) svrš. <prez. zàgrmīm, pril. pr. ēvši, prid. rad. zagr̀mio/zagr̀mjela ž> DEFINICIJA 1. početi grmjeti; zatutnjiti, prolomiti se (o gromu, topu, pušci) 2. pren. a. glasno povikati b. glasno, gromko zapjevati c. izreći jak… …   Hrvatski jezični portal

  • grmjeti — gr̀mjeti (Ø) nesvrš. <prez. gr̀mīm, pril. sad. mēći, gl. im. mljēnje> DEFINICIJA 1. proizvoditi snažan prasak u atmosferi; grmiti, tutnjiti (kao gromovi, kao topovi) 2. pren. govoriti ili pisati o čemu s mnogo protesta, grdnje, ljutnje,… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”