glȁgolskī

glȁgolskī
glȁgolsk|ī prid. {{c=0}}koji se odnosi na glagol {{/c}}[∼i prilog; ∼a imenica; ∼i dodatak]
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}∼i način {{c=0}}promjena riječi prema imperativu, kondicionalu I i kondicionalu II, gdje se odražava odnos lica koje govori prema radnji o kojoj govori (pogodbeni ili zapovjedni odnos); {{/c}}∼i pridjev {{c=0}}pridjev glagolskog postanja koji služi za tvorbu složenih glagolskih oblika {{/c}}[∼i pridjev radni; ∼i pridjev trpni]{{c=0}}; {{/c}}∼i vid {{c=0}}svojstvo glagola da pokazuje svršenost ili nesvršenost radnje; glagolski aspekt; {{/c}}∼o stanje {{c=0}}svojstvo glagola da izrazi usmjerenost radnje (prema objektu – aktiv; prema subjektu – pasiv); {{/c}}∼o vrijeme {{c=0}}promjena oblika glagola kojom se želi izreći vrši li se radnja u prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti (prezent, perfekt, aorist, imperfekt, pluskvamperfekt, futur I, futur II){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”