genètičkī

genètičkī
genètičk|ī prid. biol. {{c=0}}1. {{001f}}koji se odnosi na genetiku; genetski 2. {{001f}}koji se odnosi na genezu
∆ {{001f}}{{/c}}∼a izolacija {{c=0}}izdvajanje dijela neke populacije zbog mutacije i rekombinacije kromosoma; {{/c}}∼a (prirodna) klasifikacija {{c=0}}razvrstavanje biljnih i životinjskih vrsta u prirodne skupine; {{/c}}∼o inženjerstvo {{c=0}}skup biokemijskih postupaka kojima se odcjepljuju dijelovi gena, cijeli geni ili skupine gena iz DNK jednog organizma i umeću u određeno mjesto DNK drugoga organizma{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • genetički — genètičkī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na genetiku 2. koji se odnosi na genezu SINTAGMA genetička izolacija izdvajanje dijela neke populacije zbog mutacije i rekombinacije kromosoma; genetička (prirodna) klasifikacija razvrstavanje biljnih… …   Hrvatski jezični portal

  • gènetskī — prid. koji je uvjetovan genima, koji se nasljeđuje genima, {{c=1}}usp. {{ref}}genetički (2){{/ref}} ∆ {{001f}}∼ inženjering umjetna intervencija u neke prirodne genetske procese kojom se mijenjaju nasljedne osobine; genetičko inženjerstvo,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • GMO — (izg. ge em o) DEFINICIJA krat. genetički modificirani organizam, v. genetički ETIMOLOGIJA engl …   Hrvatski jezični portal

  • genetski — gènetskī prid. DEFINICIJA koji je uvjetovan genima, koji se nasljeđuje genima, usp. genetički (1) SINTAGMA genetski inženjering umjetna intervencija u neke prirodne genetske procese kojom se mijenjaju nasljedne osobine, usp. genetičko… …   Hrvatski jezični portal

  • Standardologie — ist eine Disziplin innerhalb der Sprachwissenschaft, die sich mit der Natur von Standardsprachen und varietäten sowie mit der Geschichte ihrer Entstehung befasst. Die Standardologie ist im weiteren Sinne der Soziolinguistik sowie in ihrem… …   Deutsch Wikipedia

  • bı̏otīp — m 〈N mn ipovi〉 bot. potomstvo nastalo samooplodnjom biljaka (tzv. čista linija); skup genetički homogenih individua, jedinke u biotipu imaju identične nasljedne osobine …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • grȕpa — grȕp|a ž 〈G mn grȗpā〉 1. {{001f}}a. {{001f}}više ljudi ili pojedinaca koji čine cjelinu ili djeluju kao cjelina; skupina [radna ∼a] b. {{001f}}više ljudi koji su se zatekli na istom mjestu [policija je rastjerala ∼u građana] 2. {{001f}}cjelina… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kôd — m 〈N mn kódovi〉 1. {{001f}}sustav ugovorenih znakova za uspostavljanje komunikacije [Morseov ∼]; signal 2. {{001f}}sustav u kojem su nekim informacijama (slovima, riječima, brojevima, simbolima) pridružene dogovorene vrijednosti (ob. da bi se… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • biotip — bȉotīp m <N mn ipovi> DEFINICIJA bot. potomstvo nastalo samooplodnjom biljaka (tzv. čista linija), skup genetički homogenih individua ETIMOLOGIJA bio + tip …   Hrvatski jezični portal

  • kod — kȏd m <N mn kódovi> DEFINICIJA 1. sustav ugovorenih znakova za uspostavljanje komunikacije [Morseov kod]; signal 2. sustav u kojem su nekim informacijama (slovima, riječima, brojevima, simbolima) pridružene dogovorene vrijednosti (ob. da bi …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”