funkciònār

funkciònār
funkciònār m {{c=0}}({{/c}}funkciònārka ž{{c=0}}){{/c}} 〈G funkcionára〉 {{c=0}}onaj koji ima funkciju u okviru neke organizacije (političke, sportske i sl.); dužnosnik{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • funkcionar — funkciònār m <G funkcionára> DEFINICIJA onaj koji ima funkciju u okviru neke organizacije (političke, sportske i sl.); dužnosnik ETIMOLOGIJA vidi funkcija …   Hrvatski jezični portal

  • funkcionár — ja m (á) kdor opravlja kako funkcijo: voliti funkcionarje; posvetovati se s sindikalnimi funkcionarji; partijski, politični funkcionarji; razgovor z visokimi vladnimi funkcionarji …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • sekretár — ja m (á) 1. visok funkcionar, odgovoren za določeno področje občinske, pokrajinske, republiške, zvezne uprave: imenovati, razreševati sekretarje / občinski, republiški sekretar; sekretar za finance, narodno obrambo; zvezni sekretar za zunanje… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • tájnik — a m (ȃ) 1. kdor opravlja administrativne, organizacijske, tehnične posle: dati navodila tajniku; tajnik šole; dela in naloge tajnika / osebni tajnik / občinski tajnik nekdaj kdor opravlja pisarniške posle na občini; tajnik režije ki med… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • dúžnosnīk — m (dúžnosnica ž) 〈V īče, N mn īci〉 1. {{001f}}onaj koji ima neku dužnost 2. {{001f}}pov. funkcionar u hijerarhiji Ustaškoga pokreta 3. {{001f}}neol. onaj koji ima neku dužnost, ob. u organima vlasti, kao ministar, kao visoki službenik [∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • funkciònārski — pril. kao funkcionar, na način funkcionara …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prokùrātor — (prokurȃtor) m 1. {{001f}}onaj koji upravlja, upravitelj imanja u nekim zemljama 2. {{001f}}onaj koji kao opunomoćenik zastupa koga; posrednik 3. {{001f}}pov. visoki državni funkcionar u starom Rimu ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • čêlnīk — m 〈N mn īcī〉 1. {{001f}}pov. onaj koji je na čelu bratstva 2. {{001f}}onaj koji je na čelu (stranke, organa vlasti i sl.), onaj koji vodi ili sudjeluje u vođenju čega, vodeći, funkcionar, viši činovnik, važnija osoba u hijerarhiji, šef i sl. 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prokurator — prokùrātor (prokurȃtor) m DEFINICIJA 1. onaj koji upravlja, upravitelj imanja u nekim zemljama 2. onaj koji kao opunomoćenik zastupa koga; posrednik 3. pov. visoki državni funkcionar u starom Rimu ETIMOLOGIJA lat. procurator ≃ procurare:… …   Hrvatski jezični portal

  • ajan — àjān m <G ajána> DEFINICIJA 1. reg. zast. onaj koji je ugledan, predstavnik klase, staleža i sl.; prvak, odličnik, velikaš 2. pov. funkcionar lokalne uprave u 18. st. u Osmanskom Carstvu biran obično iz istaknutih begovskih porodica… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”