frapàntan

frapàntan
frapànt|an prid. odr. -tnī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji ostavlja dojam, koji frapira {{/c}}[∼an kontrast; ∼na sličnost]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}upadljiv, očit, dojmljiv 2. {{001f}}koji iznenađuje; neočekivan, neuobičajen
{{/c}}✧ {{001f}}fr.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • frapantan — frapàntan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA 1. koji ostavlja dojam, koji frapira [frapantan kontrast; frapantna sličnost]; dojmljiv, očit, upadljiv 2. koji iznenađuje; neočekivan, neuobičajen ETIMOLOGIJA fr. frappant ≃ frapper: udariti …   Hrvatski jezični portal

  • frapantno — frapàntno pril. DEFINICIJA na frapantan način; iznenađujuće, napadno ETIMOLOGIJA vidi frapantan …   Hrvatski jezični portal

  • frapàntno — pril. na frapantan način; napadno, iznenađujuće …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • frapantnost — frapàntnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA svojstvo onoga što je frapantno ETIMOLOGIJA vidi frapantan …   Hrvatski jezični portal

  • frapirati — frapírati (koga, što) dv. <prez. fràpīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. jako iznenaditi/iznenađivati; zabezeknuti, zapanjiti 2. jako dojmiti/doimati ETIMOLOGIJA vidi frapantan …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”