ekonòmičan

ekonòmičan
ekonòmičan prid. odr. -čnī〉 {{c=0}}koji je racionalan u troškovima; štedljiv, kućevan{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ekonomičan — ekonòmičan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA koji je racionalan u troškovima; kućevan, štedljiv ETIMOLOGIJA vidi ekonomija …   Hrvatski jezični portal

  • neekonomičan — neekonòmičan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA koji nije ekonomičan; neisplativ ETIMOLOGIJA ne + v. ekonomija, ekonomičan …   Hrvatski jezični portal

  • ekonomizírati — (∅, čime, s čim) dv. 〈prez. ekonomìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. ekonomìzīrān, gl. im. ānje〉 štedljivo raspolagati, biti/bivati ekonomičan; (u)štedjeti obazrivo, racionalno (po)trošiti i uložiti/ulagati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ekonòmično — pril. na ekonomičan način; isplativo, štedljivo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • razbacívati — (što, se) nesvrš. 〈prez. razbàcujēm (se), pril. sad. razbàcujūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što), {{c=1}}v. {{ref}}razbacati{{/ref}} 2. {{001f}}(se, se čime) biti rastrošan, nimalo ne štedjeti [∼ se novcem; ∼ se materijalom (pri gradnji, u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Satie — (izg. satȋ), Erik (1866 1925) DEFINICIJA francuski skladatelj, avangardist sklon neoklasicizmu, blizak dadaistima i nadrealistima; uveo nekonvencionalan i ekonomičan stil kojim je utjecao na glazbu 20. st …   Hrvatski jezični portal

  • razbacivati — razbacívati nesvrš. <prez. razbàcujēm, pril. sad. razbàcujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (što), v. razbacati 2. (se, se čime) biti rastrošan, nimalo ne štedjeti [razbacivati se novcem; razbacivati se materijalom (pri gradnji, u obavljanju …   Hrvatski jezični portal

  • Bessemer — (izg. bèsimr), Henry (1813 1898) DEFINICIJA engleski inženjer, 1855. otkrio ekonomičan postupak dobivanja čelika iz rastaljenog sirovog željeza …   Hrvatski jezični portal

  • ekonomično — ekonòmično pril. DEFINICIJA na ekonomičan način; isplativo, štedljivo ETIMOLOGIJA vidi ekonomija …   Hrvatski jezični portal

  • ekonomizirati — ekonomizírati (Ø, čime, s čim) dv. <prez. ekonomìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. ekonomìzīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA štedljivo raspolagati, biti/bivati ekonomičan, (u)štedjeti obazrivo, racionalno (po)trošiti i… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”