dȗg

dȗg
dȗg m 〈N mn dȕgovi〉 {{c=0}}1. {{001f}}ono što je uzeto ili dano na zajam, posuđeno, obveza dužnika prema vjerovniku {{/c}}[u ∼u do grla (do guše, do ušiju) jako zadužen, u velikim dugovima] {{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}moralna obveza prema nekom višem načelu ili dobru
∆ {{001f}}{{/c}}unutrašnji ∼ {{c=0}}ono što izraženo u obračunskoj valuti jedna država duguje poduzećima itd. unutar sebe; {{/c}}vanjski ∼ {{c=0}}dug prema svima izvan države
⃞ {{001f}}{{/c}}∼ je zao drug posl. {{c=0}}ne valja padati u dugove; zlo je zaduživati se; dugovanje ne donosi spas životu; {{/c}}plivati u ∼ovima, pasti u ∼ove {{c=0}}jako se zadužiti, pozajmiti mnogo, toliko da će biti teško vraćati{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?
Synonyms:
(of a beast), , , (rarely)


Look at other dictionaries:

  • dug — dug·dug; dug·dug; dug; skul·dug·gery; un·dug; …   English syllables

  • dug — dȗg m <N mn dȕgovi> DEFINICIJA 1. ono što je uzeto ili dano na zajam, posuđeno, obveza dužnika prema vjerovniku [u dugu do grla (do guše, do ušiju) jako zadužen, u velikim dugovima] 2. pren. moralna obveza prema nekom višem načelu ili dobru …   Hrvatski jezični portal

  • dug — dȕg prid. (dùga ž, dùgo sr) <odr. ī, komp. dȕžī/dȕljī>, opr. kratak DEFINICIJA 1. a. koji se ističe po velikoj udaljenosti između svojih krajnjih točaka [duga košulja]; dugačak b. pren. u vremenskom značenju [dugo vrijeme] 2. koji ima veću… …   Hrvatski jezični portal

  • Dug — (d[u^]g), n. [Akin to Sw. d[ a]gga to suckle (a child), Dan. d[ae]gge, and prob. to Goth. daddjan. [root]66.] A teat, pap, or nipple; formerly that of a human mother, now that of a cow or other beast. [1913 Webster] With mother s dug between its… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • dug — dug1 [dug] vt., vi. pt. & pp. of DIG1 dug2 [dug] n. [< same base as Dan daegge, to suckle, caus. of die, to suck < IE base * dhē: see FEMALE] a female animal s nipple, teat, or udder: sometimes used, vulgarly or contemptuously, of a woman s …   English World dictionary

  • Dug — Dug, imp. & p. p. of {Dig}. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Dug — may refer to: Doug Pinnick Bass player / singer for King s X An alien race in Star Wars A character in the video game The Incredibles: Rise of the Underminer Robot A talking dog in the Pixar movie Up Scots for dog …   Wikipedia

  • dug — [dʌg] the past tense and past participle of ↑dig …   Dictionary of contemporary English

  • dug — the past tense and past participle of dig1 …   Usage of the words and phrases in modern English

  • dug- — *dug germ., Verb: nhd. dunkel sein ( Verb); ne. be (Verb) dark; Rekontruktionsbasis: ae., ahd.; Hinweis: s. *daugula ; Etymologie: idg. *dʰū̆k …   Germanisches Wörterbuch

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”