Izraélac

Izraélac
Izraélac m {{c=0}}({{/c}}Izraélka ž{{c=0}}){{/c}} 〈N mn Izraélci, G Izràēlācā〉 {{c=0}}stanovnik ili državljanin Izraela{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Izraelac — Izraélac m (Izraélka ž) <N mn Izraélci, G Izràēlācā> DEFINICIJA stanovnik ili državljanin Izraela ETIMOLOGIJA vidi Izrael …   Hrvatski jezični portal

  • Žìdov — m (Žìdōvka ž) 1. {{001f}}a. {{001f}}(židov) rel. pripadnik židovske vjere b. {{001f}}etn. onaj/ona koji/a se izjašnjava pripadnikom židovskog naroda 2. {{001f}}pov. bibl. stanovnik stare židovske države; Izraelac, Judej, Hebrejac 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Židov — Žìdov m (Žìdōvka ž) DEFINICIJA 1. a. (židov) rel. pripadnik židovske vjere b. etn. onaj/ona koji/a se izjašnjava pripadnikom židovskog naroda 2. pov. bibl. stanovnik stare židovske države; Izraelac, Jehuda, Judej, Hebrejac 3. (židov) pren. pejor …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”