Hváranin

Hváranin
Hváranin m {{c=0}}({{/c}}Hvárānka, Hvȃrka, Hvȃrkinja ž{{c=0}}){{/c}} 〈N mn Hvárani〉 {{c=0}}stanovnik Hvara{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Hvaranin — Hváranin m (Hvárānka ž) <N mn Hvárani> DEFINICIJA stanovnik Hvara ETIMOLOGIJA vidi Hvar …   Hrvatski jezični portal

  • Pribojević — Pribójević, Vinko (16. st.) DEFINICIJA Hvaranin, humanist, dominikanac, autor latinskog traktata O podrijetlu i uspjesima Slavena (održanog 1525. na Hvaru, tiskanog 1532. u Veneciji), panegirik slavnoj prošlosti Slavena kojima pribraja i… …   Hrvatski jezični portal

  • Demetrije — Demètrije DEFINICIJA 1. ime dvojice makedonskih (3. st. pr. Kr.) i dvojice sirijskih kraljeva (2. st. pr. Kr.) 2. Faleronski (o.350 o.285. pr. Kr.), grčki političar i povjesničar, istaknuti zakonodavac 3. Hvaranin (o.260 o.213. pr. Kr.), ilirski… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”