cìklōnskī

cìklōnskī
cìklōnsk|ī prid. {{c=0}}koji se odnosi na ciklone {{/c}}[∼o strujanje]
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}∼e staze meteor. {{c=0}}prosječne putanje kojem se gibaju ciklone u umjerenim širinama Europe{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ciklonski — cìklōnskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na ciklone [ciklonsko strujanje] SINTAGMA ciklonske staze meteor. prosječne putanje kojem se gibaju ciklone u umjerenim širinama Europe ETIMOLOGIJA vidi ciklon …   Hrvatski jezični portal

  • ciklónski — a o prid. (ọ̑) nanašajoč se na ciklon1: ciklonski center; območje ciklonske aktivnosti / ciklonski veter …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • ТЕПЛООБМЕННИК ЦИКЛОННЫЙ — теплообменник, состоящий из циклонов и трубопроводов (Болгарский язык; Български) циклонен топлообменник (Чешский язык; Čeština) cyklónový výměník tepla (Немецкий язык; Deutsch) Zyklonvorwärmer (Венгерский язык; Magyar) ciklonos hőcserélő… …   Строительный словарь

  • temporales — temporȃles m mn DEFINICIJA meteor. ciklonski vremenski sustavi koji zahvaćaju Z stranu središnje Amerike, a potječu iz pacifičke intertropske zone konvergencije; traju nekoliko dana i popraćeni su s vrlo jakim kišama koje uzrokuju velike poplave… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”