cìklus

cìklus
cìklus m {{c=0}}1. {{001f}}ukupnost pojava (mehaničkih, fizikalnih, bioloških, kemijskih) koje se ponavljaju po uočljivom ili utvrđenom redu od početnog preko niza međustanja natrag do početnog, ciklički; kružni proces 2. {{001f}}a. {{001f}}{{/c}}umj. {{c=0}}djela (pjesme, slike, glazba) povezana srodnošću sadržaja, glavnom idejom, mjestom nastanka itd. {{/c}}[∼ pjesama; simfonijski ∼] {{c=0}}b. {{001f}}cjelina sastavljena od srodnih elemenata {{/c}}[∼ predavanja] {{c=0}}3. {{001f}}{{/c}}fiziol. {{c=0}}dvadesetosmodnevno sazrijevanje ženske spolne stanice {{/c}}[menstruacijski ∼] {{c=0}}4. {{001f}}{{/c}}ekon. {{c=0}}smjenjivanje razdoblja konjunkture i depresije u privredi
{{/c}}✧ {{001f}}lat. grč.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ciklus — cìklus m DEFINICIJA 1. ukupnost pojava (mehaničkih, fizikalnih, bioloških, kemijskih) koje se ponavljaju po uočljivom ili utvrđenom redu od početnog preko niza međustanja natrag do početnog, ciklički, kružni proces 2. a. umj. djela (pjesme, slike …   Hrvatski jezični portal

  • cíklus — a in cíkel kla m (ȋ; í) 1. vsebinsko povezana, zaključena skupina umetniških ali znanstvenih stvaritev: izvajali bodo ciklus skladb za klavir; posvetil ji je ciklus pesmi; prirediti ciklus predavanj o sodobnem slikarstvu; sonetni ciklus; ciklus… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • biogeokemijski — biogeokémijskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na biogeokemiju SINTAGMA biogeokemijski ciklus ekol. kruženje pojedinih elemenata između žive i nežive prirode u ekosustavima (npr. dušikov ciklus, ugljikov ciklus i dr.) ETIMOLOGIJA vidi… …   Hrvatski jezični portal

  • ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ — период времени между началом и концом производственного процесса при выполнении определённого вида работ (Болгарский язык; Български) производствен цикъл (Чешский язык; Čeština) výrobní cyklus (Немецкий язык; Deutsch) Produktionszyklus… …   Строительный словарь

  • Krebs — (izg. krȅbs), Hans Adolf, Sir (1900 1981) DEFINICIJA engleski biokemičar, emigrirao pred nacistima iz Njemačke 1933 (Krebsov ciklus ciklus limunove kiseline), Nobelova nagrada za medicinu 1953 (s F. A. Lipmannom) …   Hrvatski jezični portal

  • Prica — Prȉca DEFINICIJA 1. Ognjen (1899 1941), bosansko hercegovački političar i publicist, član KPJ od 1921, urednik ljevičarskih novina i časopisa u Zagrebu, 1930 1937. na robiji, autor Rječnika stranih riječi (Zagreb, 1938); strijeljan kao talac u… …   Hrvatski jezični portal

  • estrusni — èstrusnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na estrus SINTAGMA estrusni ciklus fiziol. ciklus spolne aktivnosti u ženki sisavaca (izuzev viših primata s menstruacijskim ciklusom) koji traje različito (od 5 6 dana kod štakora, do jednom godišnje),… …   Hrvatski jezični portal

  • gospodárski — a o prid. (á) 1. nanašajoč se na gospodarstvo: a) močen gospodarski center; gospodarski napredek; težaven gospodarski položaj; gospodarski pomen turizma; gospodarski razvoj države; gospodarski stiki; gospodarska velesila / gospodarski polom; dvig …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Prince Marko — Marko Марко King of the Serbian Land (only de jure) King Marko on a fresco above the south entrance to the church of Marko s Monastery near Skopje. He was a ktetor of this monastery …   Wikipedia

  • Vasojevići — The Vasojevići tribe ( sr. Васојевићи) is the biggest Highland clan of Montenegro. It occupies the area between Vjetarnih near Lijeva Rijeka on the South and Bihor under Bijelo Polje on the North, and from Mateševo on the West to Plav on the East …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”