cvjèćār

cvjèćār
cvjèćār m 〈G cvjećára〉 {{c=0}}1. {{001f}}onaj koji uzgaja cvijeće, koji se bavi cvjećarstvom kao zanimanjem 2. {{001f}}onaj koji prodaje cvijeće{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • cvjećar — cvjèćār m <G cvjećára> DEFINICIJA 1. onaj koji uzgaja cvijeće, koji se bavi cvjećarstvom kao zanimanjem 2. onaj koji prodaje cvijeće ETIMOLOGIJA vidi cvijet …   Hrvatski jezični portal

  • cvjèćārski — pril. kao cvjećar, na način cvjećara …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cvjećarski — cvjèćārski pril. DEFINICIJA kao cvjećar, na način cvjećara ETIMOLOGIJA vidi cvijet …   Hrvatski jezični portal

  • cvjećarica — cvjećàrica ž DEFINICIJA v. cvjećar ETIMOLOGIJA vidi cvijet …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”