cvijêt

cvijêt
cvijêt m 〈N mn cvjȅtovi, zb. cvijêće〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}bot. {{c=0}}dio biljke koji sadržava organe za oplodnju i iz kojeg se razvija plod 2. {{001f}}a. {{001f}}najbolji ili prvi dio čega npr. domaćeg proizvoda (brašna, rakije) b. {{001f}}{{/c}}retor. {{c=0}}najbolji, elita {{/c}}[∼ naroda]
{{c=0}}⃞ {{001f}}{{/c}}u ∼u mladosti {{c=0}}u najljepše doba života; {{/c}}život vodenog ∼a {{c=0}}kratak život, kratko trajanje čega{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • cvijet — cvijȇt m <N mn cvjȅtovi, zb. cvijȇće> DEFINICIJA 1. bot. dio biljke koji sadržava organe za oplodnju i iz kojeg se razvija plod 2. a. najbolji ili prvi dio čega npr. domaćeg proizvoda (brašna, rakije) b. retor. najbolji, elita [cvijet… …   Hrvatski jezični portal

  • prȅcvijēt — m knjiš. rij. ekspr., {{c=1}}v. {{ref}}klimakterij{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • South Slavic languages — South Slavic Geographic distribution: Eastern Europe Linguistic classification: Indo European …   Wikipedia

  • Fleur de pierre — (Kameni cvijet) Vue générale de l œuvre Artiste Bogdan Bogdanović Année 1966 Type …   Wikipédia en Français

  • rèvēr — (revêr) m 〈G revéra〉 donji dio ovratnika kaputa, sakoa [cvijet na ∼u; cvijet za ∼om; rupica na ∼u]; suvratak ✧ {{001f}}fr …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rever — rèvēr (revȇr) m <G revéra> DEFINICIJA donji dio ovratnika kaputa, sakoa [cvijet na reveru; cvijet za reverom; rupica na reveru]; suvratak ETIMOLOGIJA fr. revers …   Hrvatski jezični portal

  • bijel — bijȇl prid. <odr. ī, komp. bjèljī> DEFINICIJA 1. koji ima bijelu boju, boju snijega, mlijeka i sl. [bijel bjelcat, razg. (pojačano značenje) vrlo bijel; potpuno bijel; u po bijela dana usred dana; danju, kad se sve vidi] 2. koji je u opreci …   Hrvatski jezični portal

  • pasiflora — pàsiflōra ž DEFINICIJA bot. tropska povijuša lijepih cvjetova osobite građe iz roda Passiflora (porodica Passifloraceae), neke se vrste uzgajaju kao ukrasne penjačice, neke kao voćke (granadilja, maracuja); gospodinova kruna, Kristov cvijet… …   Hrvatski jezični portal

  • cvast — cvȃst ž DEFINICIJA bot. više cvjetića iste biljke koji oblikuju naoko jedan cvijet (u obliku šeširića, krunice, metlice, grozda itd.); cvat ETIMOLOGIJA vidi cvijet …   Hrvatski jezični portal

  • cvijeće — cvijȇće sr zb. DEFINICIJA v. cvijet [poljsko/šumsko cvijeće; umjetno cvijeće; rezano cvijeće] ETIMOLOGIJA vidi cvijet …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”