crvènkast

crvènkast
crvènkast prid. odr. -ī〉 {{c=0}}pomalo crven, koji je u laganoj crvenoj nijansi; crvenjav, crvenjikav{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • crvenkast — crvènkast prid. <odr. ī> DEFINICIJA pomalo crven, koji je u laganoj crvenoj nijansi ETIMOLOGIJA vidi crven …   Hrvatski jezični portal

  • crvènjikav — prid. 〈odr. ī〉 reg., {{c=1}}v. {{ref}}crvenkast{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • crvènjāv — prid. 〈odr. ī〉, {{c=1}}v. {{ref}}crvenkast{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rùmen — prid. 〈odr. ī〉 koji ima tonove, nijanse crvene boje; crvenkast, ružičast, koji je takve boje (lice, zora, jabuka) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rúdjeti — (∅) nesvrš. 〈prez. rúdīm, pril. sad. rúdēći, prid. rad. rùdio/rùdjela ž, gl. im. rúđēnje〉 postajati rud, crvenkast, dobivati rumenu boju; rumenjeti se [zora rudi] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rȗd — rȗd1 prid. 〈odr. ī〉 koji je crvenkast [∼a zemlja]; riđ rȗd2 prid. 〈odr. ī〉 koji je kovrčav [∼a kosa; ∼a dlaka]; kudrav …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rȗs — rȗs1 prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}jez. knjiž. arh. crvenkast, riđ, rumen, rujan 2. {{001f}}koji je dobio poseban okus (o jabuci koja je držana u slami) rȗs2 m 〈N mn rúsovi〉 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}rosopas{{/ref}} 2. {{001f}}zool. vrsta kućnog… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rumen — rùmen prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji ima tonove, nijanse crvene boje; crvenkast, ružičast, koji je takve boje (lice, zora, jabuka) ONOMASTIKA Rùmen m. os. ime (narodno), zast. pr. (nadimačka, ob. prema boji puti): Rùmen (Buzet), Rùmēnčić… …   Hrvatski jezični portal

  • rus — rȗs [b] (I)[/b] prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. jez. knjiž. arh. crvenkast, riđ, rumen, rujan 2. koji je dobio poseban okus (o jabuci koja je držana u slami) ONOMASTIKA Rȕsān m. os. ime (narodno), zast.; Rusàna ž. os. ime (narodno) pr.… …   Hrvatski jezični portal

  • rutil — rùtīl m <G rutíla> DEFINICIJA min. titanski oksid TiO2, koristi se za dobivanje titana i bijele boje ETIMOLOGIJA njem. Rutil ≃ lat. rutilus: crvenkast …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”