crvenokóžac

crvenokóžac
crvenokóžac m 〈G -šca, N mn -šci, G crvenòkōžācā〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}antrop. {{c=0}}čovjek crvene rase; Indijanac 2. {{001f}}onaj koji je crvene kože{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • crvenokožac — crvenokóžac m <G šca, N mn šci, G crvenòkōžācā> DEFINICIJA 1. antrop. čovjek crvene rase; Indijanac 2. onaj koji je crvene kože ETIMOLOGIJA crveno + v. koža …   Hrvatski jezični portal

  • CRVENO- — {{upper}}CRVENO {{/upper}} prvi dio riječi sa značenjem crvene boje onoga što znači riječ u drugom dijelu [crvenokožac] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cr̀ven — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji je boje krvi, cvijeta divljeg maka itd. [∼ kao paprika; ∼ kao rak jako, izrazito crven (od stida, bijesa, sunca)] 2. {{001f}}pren. koji je politički orijentiran kao one stranke i ideologije koje za simbol uzimaju… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • crveno- — DEFINICIJA prvi dio riječi sa značenjem crvene boje onoga što znači riječ u drugom dijelu [crvenokožac] ETIMOLOGIJA v. crven …   Hrvatski jezični portal

  • crvenokožan — crvenòkožan prid. <odr. žnī> DEFINICIJA koji ima crvenu nijansu kože (o čovjeku bijele rase) ETIMOLOGIJA vidi crvenokožac …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”