cjȅlodnēvnī

cjȅlodnēvnī
cjȅlodnēvnī prid. {{c=0}}koji traje cijeli dan, koji se odvija cijeli dan (ob. preko dnevnih smjena uobičajenog radnog vremena)
∆ {{001f}}{{/c}}∼ boravak {{c=0}}organizirano boravljenje djece u školi ili u ustanovi za brigu o djeci{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”