cijéniti

cijéniti
cijéniti (koga, što, se) nesvrš. prez. cijênīm (se), pril. sad. -nēći (se), gl. im. -njēnje〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(što) {{c=0}}odrediti nekoj robi cijenu, naznačiti vrijednost u novcu za ono što se prodaje 2. {{001f}}{{/c}}(koga) {{c=0}}priznavati čiju vrijednost; poštivati, uvažavati 3. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}a. {{001f}}imati o sebi visoko mišljenje, držati do sebe b. {{001f}}pogađati se oko cijene; cjenkati se
⃞ {{001f}}{{/c}}∼ odoka {{c=0}}procjenjivati približno, bez upotrebe pribora za mjerenje{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • cijeniti — cijéniti (se) nesvrš. <prez. cijȇnīm (se), pril. sad. nēći (se), gl. im. njēnje> DEFINICIJA 1. (koga) priznavati čiju vrijednost; poštivati, uvažavati 2. (što) odrediti nekoj robi cijenu, naznačiti vrijednost u novcu za ono što se prodaje 3 …   Hrvatski jezični portal

  • dr̀žati — (koga, što) nesvrš. 〈prez. īm, pril. sad. ēći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}uhvatiti rukom ili čim drugim i ne ispuštati 2. {{001f}}a. {{001f}}pridržavati da se ne pokrene u neželjenom smjeru ili da ne padne, činiti da ostane u istom položaju ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dávati — (što, se) nesvrš. 〈prez. dȃjēm (se), pril. sad. ajūći/dájūći (se), imp. dáji (se), prid. trp. dȃvān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što), {{c=1}}v. {{ref}}dati{{/ref}} 2. {{001f}}(se) posvećivati se komu ili čemu, žrtvovati se za koga ili što 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • hvála — hvál|a ž 1. {{001f}}a. {{001f}}izrečeno lijepo mišljenje o kome, isticanje dobrih osobina; hvaljenje [obasuti ∼om] b. {{001f}}hvaljenje samoga sebe, {{c=1}}usp. {{ref}}hvastati se{{/ref}} c. {{001f}}zahvalnost, priznanje, satisfakcija [∼a dobrim… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prȅdnōst — ž 1. {{001f}}svojstvo onoga koji se ili što se ističe pred drugim, nadmoć 2. {{001f}}prvenstvo, povlastica, privilegij 3. {{001f}}dobra strana [∼i i mane] ⃞ {{001f}}biti u ∼i, imati ∼ 1. {{001f}}biti nadmoćan 2. {{001f}}imati pravo prvenstva;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • račùnati — (∅) nesvrš. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}utvrđivati, određivati pomoću računa, obavljati računsku radnju, izvoditi račun; izračunavati 2. {{001f}}procjenjivati, određivati cijenu; cijeniti 3. {{001f}}razg. prebirati u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smátrati — (što, se) nesvrš. 〈prez. smȃtrām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što) misliti, suditi o čemu, cijeniti 2. {{001f}}(se) a. {{001f}}misliti o sebi, sam sebe držati čim/za što [smatra se umjetnikom] b. {{001f}}uživati glas,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • uvažávati — (koga, što) nesvrš. 〈prez. uvàžāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}poštovati, cijeniti, poštivati, štovati [∼ osobu] 2. {{001f}}uzimati u obzir, uračunavati [∼ činjenice; ∼ okolnosti] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • znȁti — nesvrš. 〈prez. znȃm/znádem, imp. znȃj, pril. sad. znȁjūći/znádūći, prid. rad. znȁo, prid. trp. znȃn〉 1. {{001f}}(što) (osobito) poznavati neki predmet, biti upućen u što 2. {{001f}}(što) biti vješt u čemu [∼ strane jezike; ∼ cijeniti čije… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ùmjeti — (što) nesvrš. 〈prez. ùmijēm, pril. sad. ùmijūći, gl. im. ùmijēnje〉 vladati kojom vještinom, biti sposoban za što [∼ cijeniti (koga); ∼ raditi; ∼ poslovati], {{c=1}}usp. {{ref}}znati{{/ref}} ⃞ {{001f}}tko umije njemu dvije posl. onaj tko je… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”