cigàršpic

cigàršpic
cigàršpic m reg., {{c=1}}v. {{ref}}cigaretnik{{/ref}}
{{/c}}✧ {{001f}}njem.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • cigaršpic — cigàršpic m DEFINICIJA reg., v. cigaretnik ETIMOLOGIJA njem. Zigarrenspitze …   Hrvatski jezični portal

  • cigàretnīk — m 〈N mn īci〉 posebno izrađena i obrađena cjevčica u koju se umeće cigareta prije pušenja; usnik, cigaršpic …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sísak — sís|ak m 〈G ska, N mn sci/ ovi, G sîsākā/ ōvā〉 1. {{001f}}na tijelu posude istaknut ili vrlo izdužen dio kroz koji se izlijeva tekućina [testija sa ∼kom; kantica sa ∼kom]; nos, izljevnik 2. {{001f}}dio lule ili drugog pribora za pušenje kroz koji …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • špı̏c — špı̏c1 m 〈N mn evi〉 reg. kinol. 1. {{001f}}ime za korpulentnog njemačkog psa srednje veličine i bogate dlake, koji se može smatrati pretkom svih pasmina pasa 2. {{001f}}skupno ime za više psećih vrsta i pasmina, od patuljastih pasa do špiceva u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sisak — sísak m <G ska, N mn sci/ ovi, G sȋsākā/ ōvā> DEFINICIJA 1. na tijelu posude istaknut ili vrlo izdužen dio kroz koji se izlijeva tekućina; nos, izljevnik [testija sa siskom; kantica sa siskom] 2. dio lule ili drugog pribora za pušenje kroz… …   Hrvatski jezični portal

  • špic — špȉc2 m <N mn evi> DEFINICIJA reg. 1. zašiljeni vrh čega [špic olovke; špic cipele] 2. cigaršpic SINTAGMA špic igrač sport reg. nogometaš koji igra u vrhu napada; napadač ONOMASTIKA pr. (nadimačka i etnici): Špȉca (Sisak, Zagreb, Osijek,… …   Hrvatski jezični portal

  • mundštik — mȕndštik m DEFINICIJA reg. 1. pisak za glazbalo 2. cijev u koju se umeće cigareta za pušenje; cigaretnik, usnik, cigaršpic, muštikla ETIMOLOGIJA njem. Mund: usta + Stück: komad …   Hrvatski jezični portal

  • čibuk — čìbuk m <N mn uci> DEFINICIJA 1. reg. etnol. probušeni šuplji drveni tanji štap na koji se natakne lula kad se puši sjedeći (prosječne dužine oko metar); kamiš, usp. cigaršpic (i dr. pod tom riječju) 2. pov. danak koji se u Osmanskom… …   Hrvatski jezični portal

  • cigaretnik — cigàretnīk m <N mn īci> DEFINICIJA cjevčica u koju se umeće cigareta prije pušenja; cigalin, cigarluk, cigarnjača, cigaršpic, cigaruša, usnik ETIMOLOGIJA vidi cigareta …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”