cȅrebrālnī

cȅrebrālnī
cȅrebrāln|ī prid. {{c=0}}1. {{001f}}koji se odnosi na mozak, koji pripada mozgu; moždani, mozgovni {{/c}}[∼a paraliza] {{c=0}}2. {{001f}}koji se odnosi na misao, na intelekt; misaoni, intelektualni {{/c}}Svaku misao prati neki ∼i pokret«]
✧ {{001f}}lat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”