Euròslāvija

Euròslāvija
Euròslāvija {{c=0}}({{/c}}Evròslāvija{{c=0}}){{/c}} ž {{c=0}}(od Europa + Jugoslavija) {{/c}}publ. pol. konstr. neol. {{c=0}}izmišljeno ime nepostojeće države ili tvorevine koja bi bila neki oblik Jugoslavije obnovljene poslije propasti, na način kako bi ga zamislili neki politički centri moći u Evropi{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”