búniti

búniti
búniti (koga, se) nesvrš. prez. bȗnīm (se), pril. sad. -nēćí (se), gl. im. -njēnje〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(koga) {{c=0}}a. {{001f}}poticati na bunu, pobunu; izazivati osjećaje nezadovoljstva; podbunjivati b. {{001f}}dovoditi u zabunu, pogrešno upućivati; zbunjivati 2. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}a. {{001f}}dizati bunu b. {{001f}}pokazivati nezadovoljstvo; protestirati, prosvjedovati, oponirati c. {{001f}}praviti pogreške u čemu; zbunjivati se {{/c}}[∼ se u zbrajanju]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • buniti — búniti (koga, se) nesvrš. <prez. bȗnīm (se), pril. sad. nēćí (se), gl. im. njēnje> DEFINICIJA 1. (koga) a. poticati na bunu, pobunu; izazivati osjećaje nezadovoljstva; podbunjivati b. dovoditi u zabunu, pogrešno upućivati; zbunjivati 2.… …   Hrvatski jezični portal

  • búniti se — im se nedov. (ú ȗ) neustalj. upirati se, puntati se: delavci se bunijo / pog., ekspr. kaj se pa buniš! …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • pȗntati — (koga, se) nesvrš. 〈prez. ām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 ekspr. reg. 1. {{001f}}(se) buniti se 2. {{001f}}(koga) a. {{001f}}buniti koga, podbunjivati, huškati b. {{001f}}nagovarati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • puntati — pȗntati nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA ekspr. reg. 1. (se) buniti se 2. (koga) a. buniti koga, podbunjivati, huškati b. nagovarati ETIMOLOGIJA vidi punta …   Hrvatski jezični portal

  • podbuniti — podbúniti (koga, što) svrš. <prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. pòdbūnjen> DEFINICIJA potaknuti na bunu, usp. buniti ETIMOLOGIJA pod + v. buna, buniti …   Hrvatski jezični portal

  • pobuniti — pobúniti (koga, što, se) svrš. <prez. pòbūnīm, pril. pr. īvši, prid. trp. pòbūnjen> DEFINICIJA v. buniti ETIMOLOGIJA po + v. buna, buniti …   Hrvatski jezični portal

  • brȗndati — (∅) nesvrš. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}a. {{001f}}mumljati, mumlati (kao medvjed, o medvjedu, o osobi) b. {{001f}}buniti se mrmljanjem, tihim protestiranjem, govoreći u bradu 2. {{001f}}(+ potenc.) proizvoditi dubok,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • galámiti — (∅) nesvrš. 〈prez. gàlāmīm, pril. sad. mēći, gl. im. mljēnje〉 1. {{001f}}govoriti previše glasno ili glasnije nego što običaji i pravila ponašanja dopuštaju 2. {{001f}}pren. buniti se protiv čega, oštro protestirati (i kad se to radi bez… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gràktati — (∅) nesvrš. 〈prez. grȁkćēm, pril. sad. gràkćūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}glasati se kao vrana ili gavran 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}pejor. neugodnim glasom vikati; grakati b. {{001f}}prigovarati, buniti se, željeti biti slušan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lȃrmati — (∅) nesvrš. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 reg. 1. {{001f}}praviti buku; galamiti 2. {{001f}}pren. buniti se protiv čega …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”