žutòvōljka

žutòvōljka
žutòvōljka ž 〈G mn -oljākā/-ī〉 zool. {{c=0}}ptica pjevica (Emberiza citrinella); žuta strnadica, žutica, žutoperka{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • žutovoljka — žutòvōljka ž <G mn oljākā/ ī> DEFINICIJA zool. ptica pjevica (Emberiza citrinella); žuta strnadica, žutica, žutoperka ETIMOLOGIJA žuto + v. volja …   Hrvatski jezični portal

  • strnàdice — ž mn zool. porodica ptica pjevica (Emberizidae), srodne zebama (npr. žutovoljka) (Emberiza citrinella, velika s. E. calandra, vrtna s. E. hortulana, močvarna s. E schoeniclus i dr.); cikuši …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • žutòpērka — ž 〈G mn erākā/ ī〉 zool. 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}žutovoljka{{/ref}} 2. {{001f}}slatkovodna riba (Rutilus rutilus); bodorka žutooka, bjeloperka …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • žùtica — žùtica1 ž 1. {{001f}}pat. žutilo kože i sluznica; nastaje kao patološko povišenje bilirubina u krvi i tkivima, simptom različitih bolesti (icterus) 2. {{001f}}čvrsta tkanina od sirova nebijeljena pamučna prediva, neizbijeljeno domaće platno 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • strnadice — strnàdice ž mn DEFINICIJA zool. porodica ptica pjevica (Emberizidae), srodne zebama (npr. žutovoljka) (Emberiza citrinella, velika s. E. calandra, vrtna s. E. hortulana, močvarna s. E schoeniclus i dr.); cikuši ONOMASTIKA pr. (nadimačka): Stȅrnād …   Hrvatski jezični portal

  • žutica — žùtica3 ž DEFINICIJA zool., v. žutovoljka ETIMOLOGIJA v. žut …   Hrvatski jezični portal

  • žutoperka — žutòpērka ž <G mn erākā/ ī> DEFINICIJA zool. 1. v. žutovoljka 2. slatkovodna riba (Rutilus rutilus); bodorka žutooka, bjeloperka ETIMOLOGIJA žuto + v. pero …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”