bùdžet

bùdžet
bùdžet m 〈N mn budžèti〉 razg. {{c=0}}1. {{001f}}državni proračun 2. {{001f}}unaprijed predviđeni proračun očekivanih prihoda i rashoda u nekom poduzeću, ustanovi, kućanstvu itd.
∆ {{001f}}{{/c}}obiteljski ∼ {{c=0}}suma novca kojom raspolaže obitelj
{{/c}}✧ {{001f}}engl.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • budžet — bùdžet m <N mn budžèti> DEFINICIJA razg. 1. državni proračun 2. proračun očekivanih prihoda i rashoda u nekoj državi, poduzeću, ustanovi, kućanstvu itd. SINTAGMA budžet kapitala ekon. u poslovnim knjigama poduzeća ili ustanova odvojeno… …   Hrvatski jezični portal

  • budżet — {{/stl 13}}{{stl 7}}[wym. bud żet] {{/stl 7}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. budżetecie {{/stl 8}}{{stl 7}} zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków; też: aktualne dochody i wydatki : {{/stl 7}}{{stl 10}}Budżet państwowy, gminny, domowy.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • budżet — [wym. bud żet] m IV, D. u, Ms. budżetecie; lm M. y «zestawienie, plan przewidzianych na przyszły okres dochodów i wydatków; ogół dochodów i wydatków; możliwości wydatkowania» Budżet miesięczny. Podreperować budżet domowy. Przekroczyć, uchwalić… …   Słownik języka polskiego

  • budžét — a m (ẹ̑) letni načrt dohodkov in izdatkov, zlasti državnih; proračun: povečati budžet; državni, občinski budžet; postavka v budžetu …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • zamknąć — dk Va, zamknąćnę, zamknąćniesz, zamknąćnij, zamknąćnął, zamknąćnęła, zamknąćnęli, zamknąćnięty, zamknąćnąwszy zamykać ndk I, zamknąćam, zamknąćasz, zamknąćają, zamknąćaj, zamknąćał, zamknąćany 1. «zasłonić, zakryć czymś wejście, wlot, otwór do… …   Słownik języka polskiego

  • budžetski — bùdžetskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na budžet SINTAGMA budžetska crta ekon. negativno orijentirani pravac koji u dvodimenzionalnom geometrijskom grafičkom prikazu predstavlja sve moguće kombinacije nabave dvaju proizvoda što potpuno… …   Hrvatski jezični portal

  • Kraków — For other uses, see Krakow (disambiguation) and Cracow (disambiguation). Kraków Main Market Square, Wawel Castle, Barbican, St. Mary s Basilica, St. Peter and Paul Church, Colleg …   Wikipedia

  • Belgrade — For other uses, see Belgrade (disambiguation). Belgrade Београд Beograd   City   …   Wikipedia

  • Socialist Autonomous Province of Vojvodina — Infobox SFRY SAP name = Socialist Autonomous Province of Vojvodina full name = Socialist Autonomous Province of Vojvodina loc name = Socijalistička Autonomna Pokrajina Vojvodina Социјалистичка Аутономна Покрајина Војводина capital = Novi Sad… …   Wikipedia

  • Liste falscher Freunde — Die Liste falscher Freunde listet eine Auswahl häufiger falscher Freunde (Übersetzungsfallen bzw. Verständnisprobleme) zwischen Deutsch und anderen Sprachen, dem in der Bundesrepublik Deutschland und in anderen Staaten gesprochenen Deutsch sowie… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”