ı̏stīnskī

ı̏stīnskī
ı̏stīnskī prid. {{c=0}}1. {{001f}}koji zaista postoji; zbiljski, stvaran, realan, bivstven, {{/c}}opr. izmaštan, nestvaran, irealan {{c=0}}2. {{001f}}pravi, {{/c}}opr. lažan, patvoren

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • kȁstinski — pril. na način kao što radi kasta, po zakonima i običajima kaste …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ı̏stīnski — pril. na istinski način; uistinu, doista, zbilja, bivstveno, stvarno [mislim ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȁstinskī — kȁstinsk|ī prid. koji se odnosi na kastu [∼o društvo; ∼a podjela] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bìvstveno — pril. knjiš. neob. na bitan (bivstven) način [∼ različit bitno/osjetno/zaista/stvarno/istinski/mnogo/zbiljski različit], {{c=1}}usp. {{ref}}bitno{{/ref}}, {{ref}}osjetno{{/ref}}, {{ref}}znatno{{/ref}}, {{ref}}zaista{{/ref}},… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”