bîljka

bîljka
bîljka ž 〈D L -ljci, G mn bı̏ljākā/-ī〉 {{c=0}}organizam koji uz čovjeka i životinje tvori živi svijet (hrani se, diše, giba, raste i razmnožava); za razliku od životinja površina tijela koja služi za primanje hrane razvijena je prema vani, raste cijeloga života, stanice obično imaju celulozne membrane, zelene biljke sadržavaju klorofil {{/c}}[industrijska ∼; ukrasna ∼]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • biljka — bȋljka ž <D L ljci, G mn bȉljākā/ ī> DEFINICIJA organizam koji uz čovjeka i životinje tvori živi svijet (hrani se, diše, giba, raste i razmnožava); za razliku od životinja površina tijela koja služi za primanje hrane razvijena je prema vani …   Hrvatski jezični portal

  • prȁbīljka — ž 〈G mn kī〉 bot. biljka iz prvih geoloških razdoblja; protofit …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mètvica — ž bot. ljekovita biljka (Mentha piperita) iz porodice usnatica (Labiatae), sadrži aromatično ulje kojem je glavni sastojak mentol; janješka metvica, nana, menta ∆ {{001f}}divlja ∼ ljekovita biljka (Mentha pulegium); pulež, veremot; gorka ∼ mačja… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vȕčjī — vȕčj|ī prid. 1. {{001f}}koji je od, koji se odnosi na vuka ili na vukove, koji je kao u vuka 2. {{001f}}pren. nemilosrdan, okrutan, strašan ∆ {{001f}}∼a glad velika glad; ∼a jama vojn. duboko iskopana i pokrivena jama u ratu protiv bornih kola;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • metvica — mètvica ž DEFINICIJA bot. ljekovita biljka (Mentha piperita) iz porodice usnatica (Labiatae), sadrži aromatično ulje kojem je glavni sastojak mentol; menta, metva, nana, janješka metvica SINTAGMA divlja metvica ljekovita biljka (Mentha pulegium); …   Hrvatski jezični portal

  • vučji — vȕčjī prid. DEFINICIJA 1. koji je od, koji se odnosi na vuka ili na vukove, koji je kao u vuka 2. pren. nemilosrdan, okrutan, strašan SINTAGMA vučja glad velika glad; vučja jama vojn. duboko iskopana i pokrivena jama u ratu protiv bornih kola;… …   Hrvatski jezični portal

  • trajnica — trȃjnica ž DEFINICIJA bot. biljka koja živi više razdoblja vegetacije; višegodišnja biljka, opr. jednogodišnja biljka, v. jednogodišnji (2) ETIMOLOGIJA vidi trajati …   Hrvatski jezični portal

  • bȁbīn — prid. koji pripada babi ∆ {{001f}}∼a svila bot. biljka (Armeria vulgaris) iz porodice Plumbaginaceae; jesenja paučina, babosvilka; ∼i jarci susnježica s ledom (ob. u ožujku); ∼ kut meteor. strana svijeta odakle najčešće dolaze pogoršanja vremena… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • djȅtelina — ž bot. rod zeljastih krmnih biljaka (Trifolium) iz porodice leptirnjača (Papilionaceae) ∆ {{001f}}crvena ∼ bot. krmna leptirasta biljka (Trifolium pratense), česta livadna biljka s tri srcolika lista; kravarica; četverolisna ∼ ona koja ima četiri …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dȍm — m 〈G dòma, V dȍme, N mn dòmovi〉 1. {{001f}}a. {{001f}}ambijent u kojem se živi; kuća b. {{001f}}obitelj i kućna čeljad 2. {{001f}}jez. knjiž. a. {{001f}}domovina b. {{001f}}ono otkuda se potječe; rodni kraj, zavičaj 3. {{001f}}a.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”