bèzbrōj

bèzbrōj
bèzbrōj m {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}〈samo jd {{c=0}}ono što se ne može izbrojiti; velika množina, mnoštvo 2. {{001f}}{{/c}}(u službi priloga) {{c=0}}bezbrojno
⃞ {{001f}}{{/c}}∼ puta {{c=0}}nebrojeno mnogo puta{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • bezbroj — bèzbrōj m DEFINICIJA 1. (samo jd) ono što se ne može izbrojiti, velika množina, mnoštvo 2. (u pril. službi) bezbrojno SINTAGMA bezbroj puta nebrojeno mnogo puta ETIMOLOGIJA bez + v. broj …   Hrvatski jezični portal

  • nèbrojeno — pril. vrlo mnogo puta, vrlo mnogo, bezbroj, bezbroj puta …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pêt — br. 1. {{001f}}(glavni) broj koji se obilježava brojkom 5 (redni) peti = 5. 2. {{001f}}razg. posljednji najmanji broj u kombinaciji brojeva u zn. neodređene velike količine, bezbroj puta, {{c=1}}usp. {{ref}}stô1{{/ref}}, {{ref}}tisuću{{/ref}},… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nebrojeno — nèbrojeno pril. DEFINICIJA vrlo mnogo puta, vrlo mnogo, bezbroj, bezbroj puta ETIMOLOGIJA vidi nebrojan …   Hrvatski jezični portal

  • pet — pȇt br. DEFINICIJA 1. (glavni) broj koji se obilježava brojkom 5; (redni) peti = 5. 2. razg. posljednji najmanji broj u kombinaciji brojeva u zn. neodređene velike količine, bezbroj puta, usp. sto, tisuću, milijun, milijardu FRAZEOLOGIJA fali ti… …   Hrvatski jezični portal

  • Хорватская Википедия — Hrvatska Wikipedija …   Википедия

  • BEZ- — {{upper}}BEZ {{/upper}} (u morfonološkim promjenama be , bes , beš , beza ) prefiks za tvorbu složenica 1. {{001f}}imeničkih; znači nedostatak, nijekanje ili suprotnost onoga što znači osnovna imenica [bespolnost; bezbroj] 2. {{001f}}pridjevnih;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dèsētī — dèsēt|ī prid. br. (redni) prema broju deset, koji je po redu dolazi iza devetoga i ispred jedanaestoga ⃞ {{001f}}∼i put (po) tko zna koji put, već bezbroj puta; to je ∼o u dijaloškoj situaciji (ili kad govornik u digresiji dopunjuje sebe) u zn.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • milìjārdu — (čega) pril., ob. {{001f}}u: [∼ ljudi] ⃞ {{001f}}∼ puta (sam učinio, rekao itd.) (u zn. neodređene velike količine) bezbroj puta (sam učinio, rekao, itd.) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • milìjūn — br. 〈G milijúna〉 broj 10 na šestu potenciju; 106, 1.000.000 ⃞ {{001f}}mali ∼ (milion) vrlo mnogo, previše, mnoštvo, masa (ljudi) [ima toga mali ∼]; ∼ puta (sam učinio, rekao itd.) (u zn. neodređeno velike količine) bezbroj puta (sam učinio, rekao …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”