bàmbusovina

bàmbusovina
bàmbusovina ž {{c=0}}lako i elastično višenamjensko bambusovo drvo; trskovača, {{/c}}{{c=1}}usp. {{ref}}bambus (1c){{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • bambusovina — bàmbusovina ž DEFINICIJA lako i elastično višenamjensko bambusovo drvo; trskovača, usp. bambus (1c) ETIMOLOGIJA vidi bambus …   Hrvatski jezični portal

  • bambusovína — e ž (í) bambusov les: mizica iz bambusovine …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • bàmbus — m 1. {{001f}}a. {{001f}}bot. trajnice odrvenjele stabljike iz porodice trava (Gramineae) rasprostranjene pretežito u suptropskim dijelovima JI Azije, pripada im više rodova (npr. Bambusa, Arundinaria, Chimonobambusa, Dendrocalamus i dr.) b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tr̀skovača — ž bot., {{c=1}}v. {{ref}}bambusovina{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bambus — bàmbus m DEFINICIJA 1. bot. a. trajnice odrvenjele stabljike iz porodice trava (Gramineae) rasprostranjene pretežito u suptropskim dijelovima JI Azije, pripada im više rodova (npr. Bambusa, Arundinaria, Chimonobambusa, Dendrocalamus i dr.) b.… …   Hrvatski jezični portal

  • trskovača — tr̀skovača ž DEFINICIJA bot., v. bambusovina ETIMOLOGIJA v. trska …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”