budìzam

budìzam
budìzam {{c=0}}({{/c}}budhìzam{{c=0}}){{/c}} m 〈G -zma〉 fil. {{c=0}}filozofsko-moralni i duhovni nauk Siddhārthe Gautame Buddhe; učenje o spoznavanju svijeta i sama sebe nastalo u Indiji u 6. st. pr. Kr. raširilo se po istočnoj hemisferi{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • budizam — budìzam (budhìzam) m <G zma> DEFINICIJA fil. filozofsko moralni i duhovni nauk Siddhārthe Gautame Buddhe, učenje o spoznavanju svijeta i sama sebe nastalo u Indiji u 6. st. pr. Kr. raširilo se po istočnoj hemisferi ETIMOLOGIJA vidi Buddha …   Hrvatski jezični portal

  • Suzuki — (izg. suzȕki), Daisetz Teitaro (1870 1966) DEFINICIJA japanski znanstvenik, vodeći autoritet za zen budizam i budizam na Zapadu; napisao mnogo knjiga o zenu i njegovu odnosu spram drugih vjera …   Hrvatski jezični portal

  • budhìzam — m, {{c=1}}v. {{ref}}budizam{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bùdist — m rel. onaj koji slijedi budizam, pripadnik budizma …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȁrma — m 〈G mn kȃrmā/ ī〉 hind. temeljno učenje u indijskim religijama (hinduizam, budizam itd.) da je život neprekinuti krug ponovnih rađanja i smrti određen djelovanjem u ranijem životu; ukupnost čovjekovih dobrih i loših djela, pobuda i misli koja… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • neobudizam — neobudìzam m <G zma> DEFINICIJA rel. fil. religiozno i filozofsko gledište koje neformalne grupe u Europi i Americi nastoje približiti svjetonazoru zapadne kulture ETIMOLOGIJA neo + v. Buddha, budizam …   Hrvatski jezični portal

  • karma — kȁrma m <G mn kȃrmā/ ī> DEFINICIJA hind. temeljno učenje u indijskim religijama (hinduizam, budizam itd.) da je život neprekinuti krug ponovnih rađanja i smrti određen djelovanjem u ranijem životu, ukupnost čovjekovih dobrih i loših djela,… …   Hrvatski jezični portal

  • Kukai — (izg. kukài) (774 835) DEFINICIJA japanski budistički učitelj koji je pokušao pomiriti budizam i šintoizam …   Hrvatski jezični portal

  • bukkyo — (izg. bukìo) m <indekl.> DEFINICIJA rel. Buddhino učenje, usp. budizam ETIMOLOGIJA jap …   Hrvatski jezični portal

  • Veljačić — Vèljačić, Čedomil (1915 1997) DEFINICIJA hrv. filozof, u Šri Lanki se 1965. zaredio za budističkog svećenika; u brojnim radovima i knjigama upoznavao hrv. kulturnu javnost s filozofijom Istoka (Filozofija istočnih naroda, 2 sveska, Budizam,… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”